Grundskolan - Resultat på ämnesprov årskurs 5
Läsåret 2008/09 Vald organisation: Haninge
Vald huvudman:   Samtliga huvudmän


Totalt i urvalet Totalt riket Flickor i urvalet Pojkar i urvalet
Antal 
elever 
Andel 
som nått  kravnivån
Andel 
som nått  kravnivån
Andel som nått kravnivån  jämfört med riket
Andel som nått kravnivån  jämfört med riket
Ämne  Delprov 
Engelska Samtala/tala 801 90,3  86,3
Engelska Lyssna/förstå (skriva) 801 86,5  83,5
Engelska Läsa/förstå (skriva) 801 90,6  85,8
Engelska Skriva 801 90,5  88,1
Matematik Miniräknare, räknesätten 801 91,6  91,3
Matematik Längd, area, skala 801 86,1  82,1
Matematik Tid, statistik 801 92,1  89,7
Matematik Räknemetoder 801 88,3  84,6
Svenska Läsa, förstå litterär text 800 85,9  87,4
Svenska Läsa, förstå sakprosa 800 91,8  91,3
Svenska Skrivuppgift, berättande 800 88,0  86,1
Svenska Skrivuppgift, förklarande 800 88,9  85,9
Svenska Läsa, samtala 800 93,9  86,1
Svenska som andraspråk Läsa, förstå litterär text .. .  61,3
Svenska som andraspråk Läsa, förstå sakprosa .. .  73,2
Svenska som andraspråk Skrivuppgift, berättande .. .  68,7
Svenska som andraspråk Skrivuppgift, förklarande .. .  68,2
Svenska som andraspråk Läsa, samtala .. .  73,1

Rapportbeskrivning och definitioner etc.
Samtliga uppgifter avser elever i årskurs 5.
Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. Då visas två prickar (..)  istället för utfall. Om data saknas  visas en prick (.) istället för utfall. I bägge dessa fall visas heller ingen graf.
* Antal elever Antal elever som ingick i insamlingen för ämnesproven i årskurs 5. 
* Andel som nått kravnivån Andel elever som uppnått kravnivån av totalt antal elever i åk 5 som genomfört eller inte genomfört ämnesproven i åk 5.
Totalt riket samt stapeln för riket för respektive kön visar resultat för alla skolor i riket, både kommunal och fristående huvudman  ingår.