Gymnasieskolan - Avgångselever, nationella program
Läsåret 2015/16 Visar uppgifter för:  skolenheten Viktor Rydberg gy. Odenplan, samtliga huvudmän

Totalt
antal
Därav
andel (%)
med  examen
Därav  andel (%)
med  studiebevis
Därav
andel (%)
med grundl. behörighet
Därav
andel (%)
med utökat program
GBP för  elever med  examen eller studiebevis
GBP för elever  med  examen
Andel elever med minst betyget E i gymnasiegemensamma kurser samt Gymnasiearbete
Eng 5 Historia 1
Idr och  hälsa 1
Ma 1 Na 1 Re 1 Sam 1 Sv 1 Sv  andra  spr 1
Gymn-
arbete
Program
 
Nationella program totalt 133 99,2 .. 99,2 21,8 17,3 17,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 .. 100,0
 
Högskoleförberedande program totalt 133 99,2 .. 99,2 21,8 17,3 17,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 .. 100,0
Ekonomiprogrammet 31 96,8 .. 96,8 .. 17,7 18,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 . 100,0
Naturvetenskapsprogrammet 75 100,0 . 100,0 25,3 17,5 17,5 100,0 100,0 100,0 100,0 . 100,0 100,0 100,0 .. 100,0
Samhällsvetenskapsprogrammet 27 100,0 . 100,0 .. 16,5 16,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 .. 100,0

Rapportbeskrivning och definitioner etc.
Rapporten visar uppgifter om avgångselever i gymnasieskolan, fördelat per program. Uppgifterna avser juni det valda året.
Observera att om uppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den i tabellerna. Då visas två prickar (..)  istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall.
* Totalt antal Antalet avgångselever från gymnasieskolor enligt Gy 2011 vårterminen det valda läsåret. Detta innefattar elever som tagit  gymnasieexamen samt elever som fått ett studiebevis där eleven är betygssatt i kurser som totalt omfattar minst 2500 poäng.
* Andel (%) med examen Procentuell andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever. Kraven för examen beskrivs i analysstödet.
* Andel (%) med studiebevis Andel (%) elever med studiebevis om minst 2500 poäng. Kraven för studiebevis beskrivs i analysstödet.
* Andel (%) med grundl.  behörighet
Andel (%) elever med grundläggande behörighet för högskolestudier.
* GBP för elever med examen  eller studiebevis
Genomsnittliga betygspoängen för samtliga avgångselever. Hur den genomsnittliga betygspoängen beräknas beskrivs i analysstödet. 
* GBP för elever med examen Genomsnittliga betygspoängen för de elever elever som uppnått examen från antingen ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. 
Eng 5
Historia 1
Idr o hälsa 1
Ma 1
Na 1
Re 1
Sam 1
Sv 1
Sv andra spr 1
Gymnarbete
Engelska 5 (100 poäng)
Historia 1a1 (50 poäng) för TE samt yrkesprogram alt Historia 1b (100 poäng) EK, ES, HU, NA och SA
Idrott och hälsa 1 (100 poäng)
Matematik 1a (100 poäng) för yrkesprogram alt Matematik 1b (100 poäng) för EK, ES, HU och SA alt Matematik 1c (100 poäng) för NA och TE.
Naturvetenskap 1a1 (50 poäng) för yrkesprogram alt Naturvetenskap 1b (100 poäng) för SA, HU, ES, EK. Kursen läses inte av elever på NA eller TE.
Religionskunskap 1 (50 poäng)
Samhällskunskap 1a1 (50 poäng) för yrkesprogram alt Samhällskunskap 1b (100 poäng) för högskoleförberedande program
Svenska 1 (100 poäng)
Svenska som andra språk 1 (100 poäng)
Gymnasiearbete (100 poäng)
Riksrekryterande utbildningar i tabellen avser de riksrekryterande utbildningar som har egna examensmål.