Grundskolan - Slutbetyg årskurs 9
Läsåret 2013/14 Vald organisation:  Luleå
Vald huvudman:   Samtliga huvudmän


  Antal  elever
Genom-  snittligt  merit-  värde (16)
Andel (%)  behörig till 
yrkespgm
Andel (%) som  uppnått  kunskapskraven  i alla ämnen
Andel (%) som  ej uppnått  kunskapskraven i ett ämne
Andel (%) som ej  uppnått  kunskapskraven i  minst två ämnen
Kommunala skolor
Bergskolan 64  226,2 ~100   93,8 .. ..
Björkskataskolan 98  228,1 94,9   91,8 .. ..
Hertsöskolan 7-9 67  222,8 92,5   86,6 .. ..
Kråkbergsskolan 55  242,7 100,0   98,2 .. .
Montessori 31  222,5 ~100   83,9 .. ..
Residensskolan 7-9 49  221,3 89,8   79,6 .. ..
Råneskolan 7-9 51  214,3 90,2   86,3 .. ..
Stadsöskolan 7-9 70  233,0 ~100   94,3 .. ..
Tunaskolan 7-9 43  206,5 86,0   79,1 .. ..
Örnässkolan 7-9 66  205,0 92,4   80,3 .. ..
Fristående skolor
Norrskenets Friskola i Luleå 62  234,3 90,3   90,3 .. ..
Nya Läroverket 43  243,8 100,0   97,7 . ..
Nya Läroverket Bergnäset 9 .. .. .. . ..
Kommunala skolor i urvalet     594  223,0 93,3   88,2    4,5    7,2
Samtliga skolor i urvalet    708  225,0 93,5   89,0    4,0    7,1
Riket (samtliga huvudmän):     97 260  214,8 86,9   77,4    6,7   15,9

Rapportbeskrivning och definitioner etc.
Samtliga uppgifter utom rikstotalen för antal elever, avser elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade   betygssystemet. Uppgifterna avser betyg före prövning.
Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. Då visas två prickar (..)  istället för utfall. Om  data saknas visas en prick (.) istället för utfall.
* Antal elever Antal elever som har avslutat årskurs 9, dvs elever med slutbetyg såväl från det mål och  kunskapsrelaterade betygssystemet som andra bedömningssystem. Elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen, dvs elever som saknar slutbetyg ingår. 
* Genomsnittligt  meritvärde (16)
Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (E=10,  D=12,5, C=15, B=17,5, A=20 samt tidigare G=10, VG=15 och MVG=20). Det möjliga maxvärdet för  varje enskild elev är 320 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått  godkänt betyg i minst ett ämne, dvs lägst E (tidigare G). Elevernas sammanlagda poäng divideras med antal elever som fått godkänt betyg i minst ett ämne. Elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen,  dvs elever som saknar slutbetyg, ingår ej.
 
Från och med ansökan till gymnasieskolan läsåret 2014/15 får de sökande som fått betyg i modernt  språk som språkval räkna med det som ett 17:e betyg i meritvärdet, utöver de 16 bästa betygen i  övrigt. I SIRIS är redovisningen av genomsnittligt meritvärde oförändrad, dvs det är 16 ämnen som  redovisas. I insamlingen av slutbetyg i modernt språk som språkval ingår även elevers betyg som läst  alternativet modersmål. Det betyget ska dock inte användas som ett 17:e ämne.
 
Den nuvarande insamlingen har dock inte möjlighet att urskilja alternativet modersmål från modernt  språk. För att undvika missförstånd mellan skolornas och Skolverkets beräkning av 17 ämnen är det  genomsnittligt meritvärde om 16 ämnen som redovisas även för läsåret 2013/14. Insamlingen av  modernt språk som språkval ska ses över för att kunna säkerställa att det är rätt betyg som samlas in.  För riket publiceras genomsnittligt meritvärde för 16 respektive 17 ämnen på Skolverket.se med  reservationer enligt ovan.  
* Andel (%)  behöriga till 
yrkesprogram
Andel elever som är behöriga att söka till yrkesprogram. För att en elev ska vara behörig krävs  godkänt betyg i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i 5  ytterligare ämnen, totalt 8 ämnen. Andelen beräknas av de elever som fått eller skulle ha fått betyg  enligt det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla  ämnen ingår). Observera att om antalet EJ behöriga är 1-4, så visas andelen behöriga som ~100. 
* Andel (%) som  uppnått kunskaps-
kraven i alla ämnen
Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas av de  elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). 
* Andel (%) som ej  uppnått kunskaps-
kraven i ett ämne
Andel elever som saknade godkänt betyg i ett ämne. Andelen beräknas av de elever som fått eller  skulle ha fått slutbetyg enligt det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar  godkänt betyg i alla ämnen ingår). 
* Andel (%) som ej  uppnått kunskaps-
kraven i minst två  ämnen
Andel elever som saknade godkänt betyg i två eller flera ämnen (även i alla ämnen). Andelen beräknas av de elever som fått eller skulle ha fått slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade  betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår).