Grundskolan - Personalstatistik med behörighet - per ämne och kategori
Läsåret 2015/16 Visar uppgifter för:  Riket, kommunal huvudman
Uttag: 2016-02-05
Vald nivå:  åk 7-9


 Heltidstjänster

Antal tjänstgörande lärare
Totalt
antal
Därav med lärarlegitimation
och behörighet i ämnet
Totalt antal
Därav med pedagogisk  högskoleexamen
Därav med lärarlegitimation 
och behörighet i ämnet
Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%)
Bild, åk 7–9 451,0 355,5 78,8 796 664 83,4 548 68,8
Biologi, åk 7–9 651,4 500,1 76,8 3 591 2 990 83,3 2 662 74,1
Engelska, åk 7–9 1 740,4 1 301,3 74,8 4 340 3 691 85,0 3 035 69,9
Fysik, åk 7–9 656,9 480,1 73,1 3 617 3 015 83,4 2 589 71,6
Geografi, åk 7–9 546,9 392,3 71,7 3 291 2 979 90,5 2 207 67,1
Hem- och konsumentkunskap, åk 7–9 536,1 407,5 76,0 894 750 83,9 633 70,8
Historia, åk 7–9 561,2 471,1 83,9 3 336 3 026 90,7 2 661 79,8
Idrott och hälsa, åk 7–9 886,2 751,1 84,8 1 544 1 314 85,1 1 218 78,9
Kemi, åk 7–9 642,7 488,6 76,0 3 541 2 946 83,2 2 620 74,0
Matematik, åk 7–9 2 219,5 1 701,4 76,7 5 303 4 550 85,8 3 886 73,3
Moderna språk, franska, åk 7–9 274,0 221,0 80,7 631 544 86,2 506 80,2
Moderna språk, spanska, åk 7–9 560,1 352,3 62,9 1 065 753 70,7 653 61,3
Moderna språk, tyska, åk 7–9 353,0 281,3 79,7 809 674 83,3 643 79,5
Musik, åk 7–9 411,9 300,9 73,0 712 539 75,7 486 68,3
Religionskunskap, åk 7–9 547,6 436,9 79,8 3 280 2 971 90,6 2 466 75,2
Samhällskunskap, åk 7–9 590,9 450,1 76,2 3 349 3 037 90,7 2 374 70,9
Slöjd, åk 7–9 730,5 530,6 72,6 1 209 948 78,4 844 69,8
Svenska, åk 7–9 2 092,4 1 640,4 78,4 5 013 4 427 88,3 3 741 74,6
Svenska som andraspråk, åk 7–9 786,0 380,1 48,4 1 506 1 240 82,3 656 43,6
Teknik, åk 7–9 503,5 319,2 63,4 2 789 2 330 83,5 1 721 61,7
 

 Heltidstjänster

Antal tjänstgörande lärare
Totalt
antal
Därav med
lärarlegitimation
Totalt antal
Därav med pedagogisk  högskoleexamen
Därav med
lärarlegitimation
Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%)
Lärare 1-3 24 951,6 18 817,0 75,4 31 218 27 592 88,4 25 099 80,4
Lärare 4-6 29 755,1 20 890,0 70,2 37 389 31 930 85,4 28 537 76,3
Lärare 7-9 24 054,1 17 290,2 71,9 28 304 23 511 83,1 21 428 75,7
Speciallärare 3 250,0 934,7 28,8 4 070 3 877 95,3 1 090 26,8
Förstelärare 7 103,9 7 082,1 99,7 7 635 7 552 98,9 7 610 99,7
Lektor 24,9 24,9 100,0 33 33 100,0 33 100,0
Lärare för asylsökande 728,5 492,7 67,6 1 190 866 72,8 789 66,3

Rapportbeskrivning och definitioner etc.
Samtliga lärare:
I sammanställningen ingår de lärarkategorier som omfattas av legitimationskravet.  Lärarkategorier som är undantagna från legitimationskravet, såsom t. ex lärare i  modersmål eller lärare som bedriver annan undervisning på engelska än språkundervisning, ingår inte. Samma lärare kan undervisa i flera olika ämnen.
* Heltidstjänster, Totalt antal Denna statistikuppgift visar det totala antalet lärare per ämne uttryckt i antal  heltidstjänster (årsarbetskrafter) och som var anställda.
* Därav med lärarlegitimation och behörighet i ämnet Denna statistikuppgift visar antal och andel (%) lärare med lärarlegitimation med  behörighet i respektive ämne uttryckt i antal heltidstjänster (årsarbetskrafter) och  som var anställda.
* Antal tjänstgörande lärare, Totalt antal Denna statistikuppgift visar det totala antalet lärare per ämne som var anställda.
* Därav med pedagogisk högskoleexamen Denna statistikuppgift visar antal och andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen i  respektive ämne som var anställda.
* Därav med lärarlegitimation och behörighet i ämnet Denna statistikuppgift visar antal och andel (%) lärare med lärarlegitimation med  behörighet i respektive ämne som var anställda.
Lärarkategorier
Lärare 1-3 avser lärare som undervisar i årskurs 1-3, åk 1-6, åk 1-9 eller åk 1-3 och 7-9. 
Lärare 4-6 avser lärare som undervisar i årskurs 4-6, åk 1-6, åk 4-9 eller åk 1-9. 
Lärare 7-9 avser lärare som undervisar i årskurs 7-9, åk 4-9, åk 1-9 eller åk 1-3 och 7-9.
Speciallärare avser lärare som arbetar med elever som är i behov av särskilt stöd. 
Specialpedagoger avser lärare som arbetar med elever som är i behov av särskilt stöd, men som till skillnad från specialläraren oftast har en mer handledande roll. 
Förstelärare avser lärare som innehar karriärstjänsten förstelärare. 
Lektor avser lärare som innehar karriärstjänsten lektor. 
Lärare för asylsökande
1) Lärare med lärarleg och behörighet i minst ett av sina respektive undervisningsämnen