Visa inriktning
Gymnasieskolan - Elevstatistik Visa huvudmannatyp På grund av en stor ökning av antalet elever  som saknar ett giltigt personnummer har  redovisningen av utländsk bakgrund reviderats fr.o.m. läsåret 2015/16. Detta innebär att  elever som saknar giltigt personnummer och  läser enligt programmet språkintroduktion nu  räknas till elever som har utländsk bakgrund.
Läsåret 2016/17 Visar uppgifter för: Riket

Antal
elever
Andel
kvinnor
(%)
Andel m utl  bakgr
(%)
Andel
högutb.
föräldr.
(%)
Antal
elever i
årskurs
1
Antal
elever i
årskurs
2
Antal
elever i
årskurs
3
Organisation / Program    Huvudman / Inriktning

Riket 343 911 45 32 47 140 163 106 496 97 252
Nationella program totalt 283 723 49 22 54 99 549 92 191 91 983
Yrkesprogram totalt 94 232 41 18 35 32 781 30 581 30 870
Barn- och fritidsprogrammet 8 199 60 22 34 2 828 2 666 2 705
Bygg- och anläggningsprogrammet 12 227 9 12 33 4 375 3 887 3 965
El- och energiprogrammet 13 887 3 18 40 4 849 4 597 4 441
Fordons- och transportprogrammet 10 497 17 15 26 3 505 3 447 3 545
Handels- och administrationsprogrammet 8 145 53 27 31 2 899 2 586 2 660
Hantverksprogrammet 6 549 94 17 34 2 276 2 126 2 147
Hotell- och turismprogrammet 3 224 79 21 37 1 077 1 058 1 089
Industritekniska programmet 4 257 12 13 40 1 344 1 419 1 494
Naturbruksprogrammet 8 184 68 6 43 2 998 2 652 2 534
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 5 518 56 11 37 1 803 1 730 1 985
Riksrekryterande utbildningar 860 13 19 54 309 270 281
VVS- och fastighetsprogrammet 3 224 3 15 34 1 156 1 025 1 043
Vård- och omsorgsprogrammet 9 461 80 37 30 3 362 3 118 2 981
Högskoleförberedande program totalt 189 491 53 24 64 66 768 61 610 61 113
Ekonomiprogrammet 38 643 52 22 60 14 048 12 707 11 888
Estetiska programmet 21 065 65 13 61 7 085 6 818 7 162
Humanistiska programmet 2 454 82 18 65 868 838 748
International Baccaleurate 3 593 59 55 66 1 120 1 246 1 227
Naturvetenskapsprogrammet 41 296 54 32 74 14 771 13 375 13 150
Samhällsvetenskapsprogrammet 55 592 63 24 59 18 673 18 086 18 833
Teknikprogrammet 26 848 16 18 67 10 203 8 540 8 105
Introduktionsprogram totalt 60 188 29 79 12 40 614 14 305 5 269
Introduktionsprogram, Individuellt alternativ 8 918 40 39 26 5 811 1 939 1 168
Introduktionsprogram, Preparandutbildning 2 425 43 63 25 1 872 405 148
Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val 6 357 47 46 20 3 368 1 882 1 107
Introduktionsprogram, Språkintroduktion 35 863 21 100 5 25 738 8 403 1 722
Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion 6 625 34 57 17 3 825 1 676 1 124
Blekinge län 5 639 42 27 46 2 258 1 806 1 575
Dalarnas län 10 717 43 28 40 4 559 3 337 2 821
Gotlands län 1 689 44 17 42 789 480 420
Gävleborgs län 9 952 44 30 40 3 993 3 290 2 669
Hallands län 11 267 44 25 46 4 522 3 451 3 294
Jämtlands län 4 498 44 24 43 1 790 1 501 1 207
Jönköpings län 13 094 45 32 42 5 379 3 953 3 762
Kalmar län 8 983 45 30 41 3 917 2 649 2 417
Kronobergs län 7 239 46 32 44 2 839 2 308 2 092
Norrbottens län 8 892 43 22 45 3 429 2 937 2 526
Skåne län 44 005 46 34 48 17 821 13 546 12 638
Stockholms län 73 637 47 36 54 29 622 22 818 21 197
Södermanlands län 9 758 45 35 41 3 829 3 199 2 730
Uppsala län 12 135 43 32 47 5 213 3 518 3 404
Värmlands län 10 104 44 26 44 3 884 3 296 2 924
Västerbottens län 9 269 44 25 48 3 895 2 757 2 617
Västernorrlands län 8 875 44 26 43 3 808 2 605 2 462
Västmanlands län 9 685 44 35 43 4 064 2 908 2 713
Västra Götalands län 57 479 45 32 47 23 607 17 806 16 066
Örebro län 11 330 45 34 41 4 727 3 455 3 148
Östergötlands län 15 664 46 30 45 6 218 4 876 4 570

Rapportbeskrivning och definitioner etc.
Rapporten visar antal elever totalt, andel kvinnor, andel med utländsk bakgrund, andel med högutbildade föräldrar samt antal elever i år 1, år 2 och år 3.
Uppgifterna avser oktober det valda året.
 
Observera att om uppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den i tabellerna. Då visas två prickar (..)  istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.)  istället för utfall.