Gymnasieskolan - Elevstatistik
Läsåret 2010/11 Vald organisation:  Västerbottens län
Vald typ av huvudman:  Samtliga

Antal 
elever
Andel
kvinnor
(%)
Antal
elever
år 1
Antal
elever
år 2
Antal
elever
år 3
Andel
m utl  bakgr
(%)
Andel
högutb.
föräldr.
(%)
Län / Kommun
Huvudman Skola

Rapportbeskrivning och definitioner etc.
Rapporten visar antal elever, andel kvinnor, andel med utländsk bakgrund, andel med högutbildade föräldrar samt antal elever år 1, år 2 och år 3. 
Elever som började i gymnasieskolan år 1 hösten 2011 eller senare redovisas i en annan statistikrapport, "Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller senare)".
Uppgifterna avser oktober det valda året.
 
Observera att om uppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den i tabellerna. Då visas två prickar (..)  istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.)  istället för utfall.
Programkoder
BF Barn- och fritidsprogrammet IB International baccalaureate SM Specialutformat program
BP Byggprogrammet IP Industriprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet
EC Elprogrammet IV Individuellt program TE Teknikprogrammet
EN Energiprogrammet LP Livsmedelsprogrammet W Waldorf
ES Estetiska programmet MP Medieprogrammet
FP Fordonsprogrammet NP Naturbruksprogrammet
HP Handels- och administrationsprogrammet NV Naturvetenskapsprogrammet
HR Hotell- och restaurangprogrammet OP Omvårdnadsprogrammet
HV Hantverksprogrammet SK Specialkurser