Statistik avseende grundskolan - Betyg årskurs 6
Terminsbetyg
Relationen provresultat - terminsbetyg
Skillnaden mellan provresultat och betyg i grundskolan

Statistik för relationen mellan provbetyg och ämnesbetyg för årskurs 6 och årskurs 9 finns för ämnena matematik, engelska och svenska. För årskurs 9 finns även resultat för de naturorienterande och samhällsorienterande ämnena.

Länk till PM.

Att tänka på vid jämförelse av betygen i årskurs 6

På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måtten som visas i rapporten inte direkt jämförbara mellan län, kommuner eller skolenheter.

Vid analyser måste hänsyn tas till hur många ämnen eleverna i genomsnitt har läst. Detta redovisas i variabeln "Antal ämnesbetyg (genomsnitt)". Utöver antalet ämnen måste också hänsyn tas till vilka ämnen eleverna läst. Detta framgår i länken till höger "Betyg per ämne", ämnen som markerats med enkel prick (.) har inte lästs.

Uppdatering av betygsstatistiken

Nya statistikuppgifter avseende ämnesbetyg släpps i oktober för föregående läsår.

Värt att veta

Om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den (..).

Vill du ha hjälp att tolka och förstå statistiken? Klicka på analysstöds-knappen i statistikrapporterna.