Statistik avseende grundskolan - Betyg årskurs 6
Terminsbetyg
Relationen provresultat - terminsbetyg
Att tänka på vid jämförelse av betygen i årskurs 6

På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måtten som visas i rapporten inte direkt jämförbara mellan län, kommuner eller skolenheter.

Vid analyser måste hänsyn tas till hur många ämnen eleverna i genomsnitt har läst. Detta redovisas i variabeln "Antal ämnesbetyg (genomsnitt)". Utöver antalet ämnen måste också hänsyn tas till vilka ämnen eleverna läst. Detta framgår i länken till höger "Betyg per ämne", ämnen som markerats med enkel prick (.) har inte lästs.

Uppdatering av betygsstatistiken

Nya statistikuppgifter avseende ämnesbetyg släpps i oktober för föregående läsår.

Relationen mellan nationella prov och terminsbetyg årskurs 6 för läsåret 2016/17 planeras att uppdateras under januari 2018.
Värt att veta

Om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den (..).

Vill du ha hjälp att tolka och förstå statistiken? Klicka på analysstöds-knappen i statistikrapporterna.