Börja här

  1. 1) Vill du se och jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län? Använd fliken Statistik ovan.
  2. 2) För att snabbt komma åt all tillgänglig information om en särskild skolenhet eller en kommun kan du använda snabbfunktionen under kartan nedan.
  3. 3) Diskutera och analysera era resultat!

Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Gymnasieförbund:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2017-02-13
SALSA, relationen betyg och prov samt ny presentation på huvudmannanivå

SALSA är uppdaterat I SALSA 2016 ingår inte elever som saknar uppgift om personnummer, det omfattar bland annat elever som inte är folkbokförda i Sverige. Hitta till SALSA genom att gå via fliken Statistik.

Relationen mellan resultaten från nationella prov och betyg är uppdaterat
Statistiken för relationen mellan nationella prov och slutbetyg årskurs 9 och nationella prov och terminsbetyg i årskurs 6 är uppdaterad för läsåret 2015/16. Statistiken visar andel elever som har erhållit lika betyg och provbetyg samt andel elever som erhållit lägre respektive högre betyg jämfört med provbetyg. Hitta statistiken via fliken Statistik, Grundskola och Nationella prov

Nyhet! Statistik på huvudmannanivå
Från och med 13 februari 2017 finns ett nytt sätt att visa statistiken för enskilda huvudmän Det är sökfunktionen i SIRIS som har utvidgats till att även visa enskild huvudman i följande statistikrapporter:
• Grundskolan – Elevstatistik (elever per årskurs i grundskolan och elever i förskoleklass)
• Grundskolan – Slutbetyg årskurs 9
• Grundskolan – Slutbetyg per ämne årskurs 9
• Grundskolan – Behörighet till gymnasieskolan
• Gymnasieskolan – Elevstatistik (elever per program)
• Gymnasieskolan – Avgångselever nationella program
• Gymnasieskolan – Genomströmning inom 3, 4 och 5 år

De olika statistikområden som finns i SIRIS kommer successivt att uppdateras med den nya uppdelningen. Undantaget är statistiken om kostnader.
 
2017-01-17
Fler resultat från Skolinspektionens enkät med föräldrar om förskolan är publicerade
Under hösten 2016 svarade 25 677 föräldrar och 7 037 förskolepersonal på en enkät från Skolinspektionen. Frågorna handlade bland annat om områden som trygghet, omsorg, utveckling och lärande.

Totalt omfattade undersökningen 899 kommunala och fristående förskolor i 54 kommuner. Det finns en rapport för varje kommun, förskola och respondentgrupp som deltagit i enkäten.

Klicka på "Läs mer" eller gå in på www.skolinspektionen.se via fliken "Tillsyn" och därefter Förskoleenkäten eller läs mer på Skolinspektionens webb.
Läs mer