Statistik avseende grundskolan - Betyg
Statistikuppgifter om betyg i årskurs 6 och 9. Välj årskurs i menyn till vänster.

Tips!

  • Om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. Då visas (..) istället för utfall.
  • Vill du ha hjälp att tolka och förstå statistiken? Klicka på analysstödsknappen i statistikrapporterna. Analysstöd
Värt att veta

Om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. (..) visas istället för utfall.

Vill du ha hjälp att tolka och förstå statistiken? Klicka på analysstödsknappen i statistikrapporterna.