Välkommen

BRUK är ett verktyg för självskattning som kan användas i kvalitetsarbetet. Självskattningen ger insikt om vilken grad av måluppfyllelse och vilka kvaliteter verksamheterna har i förhållande till de nationella styrdokumenten.

Syftet med BRUK är att vara ett utvecklingsverktyg och ett stöd i ett kollegialt lärande för att synliggöra processer och kvalitet. Den gemensamma diskussionen och analysen är viktigare än resultatet av skattningen. BRUK fungerar bra för att jämföra egna resultat över tid för att få syn på utvecklingen och utvecklingsområden. Däremot lämpar sig inte BRUK för att jämföra kvaliteten mellan olika enheter eller verksamheter.

Om ni redan har ett konto loggar ni in här nedan.

Om ni är nya användare skapar ni ett konto i rutan Registrera ny användare.

Skattningarna lagras i databasen i sex månader från senaste ändringsdatumet. Skolverket tar inte ansvar för eventuella tekniska lagringsproblem under lagringstiden. Användarna rekommenderas därför att spara ner sina skattningar alternativt skriva ut dem.

Du är välkommen att skicka frågor och synpunkter på innehåll och struktur i BRUK till: bruk@skolverket.se

Registrera ny användare

För att skatta er verksamhet första gången måste ni registrera er som användare med en e-postadress och ett lösenord i rutan nedan. Den e-postadress ni anger blir användarnamnet.

Ett mail med en länk kommer att skickas till adressen.
Ni måste klicka på länken för att slutföra registreringen.