Statistik avseende kostnader

I vänstermenyn kan du välja vilken verksamhetsfrom du vill se statistik för. Kostnadsstatistiken presenteras som lägst på kommunnivå med undantag för specialskolorna. Specialskolornas kostnader visas per skola.  Ex. kostnad för undervisning per elev, kostnad totalt exkl lokaler och total kostnad per elev. Uppgifterna avser kalenderår och publiceras i september.

Kostnader avseende fristående grund- och gymnasieskolor särredovisas enbart på riksnivå fördelat per inriktning på grund av ekonomisk statistisk sekretess.

Mer statistik på riks-, läns- och kommunnivå hittar du på www.skolverket.se under fliken statistik.


Tips!

  • Vill du ha hjälp att tolka och förstå statistiken? Klicka på analysstödsknappen i statistikrapporterna. Analysstöd
Uppdatering av kostnadsstatistiken

Nya statistikuppgifter avseende kostnader släpps i september för föregående kalenderår.

När släpps statistiken?
Anmäl dig till SIRIS Nyhetsbrev så får du ett mail så fort ny statistik finns inladdat i SIRIS. Maila till siris@skolverket.se och anmäl ditt intresse.