Statistik avseende grundskolan - Betyg årskurs 9
Slutbetyg
Behörighet till gymnasieskolan
Relationen prov - betyg
Skillnaden mellan provresultat och betyg i grundskolan

Statistik för relationen mellan provbetyg och ämnesbetyg för årskurs 6 och årskurs 9 finns för ämnena matematik, engelska och svenska. För årskurs 9 finns även resultat för de naturorienterande och samhällsorienterande ämnena.

Länk till PM.

Redovisningen av slutbetygen läsåret 2015/16

Nya statistikuppgifter avseende slutbetyg släpps i september för föregående läsår.

Redovisningen av slutbetygen läsåret 2015/16 skiljer sig från andra år. Det handlar om hanteringen av elever som saknar uppgift om personnummer för att i möjligaste mån minska risken för missvisande jämförelser över tid samt mellan skolor och kommuner. För mer information läs berörda rapporter samt analysstöd och PM för läsåret 2015/16.
 

Värt att veta

Om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. (..) visas istället för utfall.

Vill du ha hjälp att tolka och förstå statistiken? Klicka på analysstödsknappen i statistikrapporterna.