Statistik avseende grundskolan - Betyg årskurs 9
Slutbetyg
Behörighet till gymnasieskolan
Relationen prov - betyg
Uppdatering av betygsstatistiken

Nya statistikuppgifter avseende slutbetyg släpps i september för föregående läsår.

Redovisningen av slutbetygen läsåret 2015/16 skiljer sig från andra år. Det handlar om hanteringen av elever som saknar uppgift om personnummer för att i möjligaste mån minska risken för missvisande jämförelser över tid samt mellan skolor och kommuner. För mer information läs berörda rapporter samt analysstöd och PM för läsåret 2015/16.
 

Uppdatering av betygsstatistiken

Nya statistikuppgifter avseende slutbetyg släpps i september för föregående läsår.

Relationen mellan nationella prov och slutbetyg årskurs 9 för läsåret 2016/17 planeras att uppdateras under januari 2018.

Värt att veta

Om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. (..) visas istället för utfall.

Vill du ha hjälp att tolka och förstå statistiken? Klicka på analysstödsknappen i statistikrapporterna.