Resultat nationella prov - årskurs 6
Provresultat
Relationen provbetyg - terminsbetyg
Skillnaden mellan provresultat och betyg i grundskolan

Statistik för relationen mellan provbetyg och ämnesbetyg för årskurs 6 och årskurs 9 finns för ämnena matematik, engelska och svenska. För årskurs 9 finns även resultat för de naturorienterande och samhällsorienterande ämnena.

Länk till PM.

Uppdatering av betygsstatistiken

Nya statistikuppgifter avseende resultat på nationella prov i årskurs 6 släpps i december för föregående läsår.