Resultat nationella prov - årskurs 9
Provresultat
Relationen provresultat - slutbetyg
Uppdatering av betygsstatistiken

Statistikuppgifter avseende resultat på nationella prov i årskurs 9 publiceras i december för föregående läsår.

Relationen mellan nationella prov och slutbetyg årskurs 9 för läsåret 2016/17 planeras att uppdateras under januari 2018.