Resultat nationella prov - årskurs 9
Provresultat
Relationen provresultat - slutbetyg
Uppdatering av betygsstatistiken
Statistikuppgifter avseende resultat på nationella prov i årskurs 9 publiceras i december för föregående läsår.