SALSA - Urval, välj skolenheter

Förändringar avseende SALSA 2016
Populationen i SALSA 2016 skiljer sig jämfört med andra år. Förändringarna handlar om att elever som saknar uppgift om personnummer inte ingår i beräkningen av SALSA. Elever utan personnummer saknar den bakgrundsinformation som är grundläggande i beräkningen av SALSA. Syftet med ändringarna är att i möjligaste mån minska risken för missvisande jämförelser över tid samt mellan skolor. För andra år ingår samtliga elever som har avslutat årskurs 9, oavsett om personnummer finns eller inte.
Gör så här
1) Börja med att göra ditt urval av skolor.
Skolor från olika kommuner:
Markera en kommun och välj de skolor genom att klicka på skolnamnet. Välj nästa kommun och välj fler skolor genom att klicka på dem. De skolor du har valt visas i rutan "Valda".
Skolor från en organisation:
Vill du lägga till alla skolor eller några skolor från en organisation väljer du företag/organisation i listan och klicka därefter på skolnamnen så de flyttas till "Valda".
2) Välj år
Välj Alla år eller bocka för enstaka år
3) När du har gjort ditt val finns SALSA-värdena tillgängliga.