Statistik avseende förskoleklass

I vänstermenyn kan du välja vilket omåde du vill se statistik för. Du kan välja att se statistiken för riket, län, kommun eller för en enskild skola.

Mer statistik på riks-, läns- och kommunnivå hittar du på www.skolverket.se under fliken statistik.