Börja här

  1. 1) Vill du se och jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län? Använd fliken Statistik ovan.
  2. 2) För att snabbt komma åt all tillgänglig information om en särskild skolenhet eller en kommun kan du använda snabbfunktionen under kartan nedan.
  3. 3) Diskutera och analysera era resultat!

Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Gymnasieförbund:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2017-12-21
Tydlig trend - fler klarar gymnasieexamen
Andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år på ett nationellt program har ökat kraftigt mellan åren 2014 och 2017.
Förbättringen syns på både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Det visar Skolverkets statistik över betygen inom gymnasieskolan som även finns på läns-, kommun- och skolnivå.
 
2017-12-19
Salsa är uppdaterat!
Nu är Salsa uppdaterat! I SALSA 2017 ingår elever som saknar uppgift om personnummer. Det innebär att samtliga elever i årskurs 9 ingår i redovisningen av SALSA precis som det har gjort tidigare med undantag för SALSA 2016.
Statistik. I redovisningen av SALSA 2016 var resultatet för rikets genomsnittligt meritvärde felaktigt publicerat. Det är nu uppdaterat. Direkt till Salsa
 
2017-11-30
Resultat nationella prov årskurs 3, 6 och 9 läsåret 2016/17 är nu publicerade
Nu finns resultaten för de nationella prov som elever i årskurs 3, 6 och 9 genomförde under läsåret 2016/17. Gå in via fliken Statistik, välj Grundskola i vänstermenyn och därefter Nationella prov. Eller använd sökfunktionen under Sverige-kartan.
 
2017-11-23
Här är gymnasieprogrammen som ger jobb
Ungdomar som har läst ett yrkesprogram inom bygg, fordon eller vård och omsorg har stora chanser att få jobb inom ett år efter att de avslutat gymnasieskolan. De ungdomar som dessutom har fullföljt gymnasiestudierna med examen har allra störst möjlighet att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden.

Välj fliken statistik och därefter Gymnasieskola och Efter gymnasieskolan i vänstermenyn.
 
2017-03-02
Uppdaterad statistik om gymnasieelever
Efter flera år av elevminskning ökar nu antalet elever för första gången sedan 2008. Ökningen beror till viss del på större elevkullar, men främst på nyanlända ungdomar i gymnasieålder. De två största programmen är som tidigare naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet.
Läs mer