Börja här

  1. 1) Vill du se och jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län? Använd fliken Statistik ovan.
  2. 2) För att snabbt komma åt all tillgänglig information om en särskild skolenhet eller en kommun kan du använda snabbfunktionen under kartan nedan.
  3. 3) Diskutera och analysera era resultat!

Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Gymnasieförbund:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2017-10-26
Terminsbetyg i årskurs 6
Nu finns statistik publicerad för elevernas terminsbetyg i årskurs 6. Statistiken visar att andelen med högsta och lägsta betyg har ökat något jämfört med föregående år. Våren 2017 avslutade totalt 111 139 elever årskurs 6. Sök statistiken via sökfunktionen under kartan eller via fliken Statistik, Grundskola och betyg i vänstermenyn.
 
2017-10-24
Kursprov 2016/17 - Stora skillnader i gymnasiebehörighet mellan elevgrupper
Statistiken visar antalet genomförda prov i ordinarie provversion och provbetyg från dessa i ämnena svenska, engelska och matematik. Under vårterminen 2017 genomfördes förhållandevis många ersättningsprov i matematikkurserna. Dessa redovisas inte inom ramen för den officiella statistiken. I Skolverkets databas SIRIS finns möjligheten att söka fram resultaten för respektive nationellt prov baserat på skol-, kommun-, läns- och huvudmannanivå. Även denna statistik baseras på ordinarie provversion.
 
2017-09-28
Stora skillnader i gymnasiebehörighet mellan elevgrupper
18 600 elever, motsvarande 17,5 procent av eleverna som gick ut årkurs 9 i våras blev inte behöriga till gymnasieskolan. Behörigheten har sjunkit med 0,6 procentenheter sedan föregående läsår. Skolverkets nya statistik visar också att det är stora skillnader mellan elevgrupper. Behörigheten bland elever med högutbildade föräldrar är 17 procentenheter högre än bland elever vars föräldrar har kortare utbildning. Behörigheten bland flickor är 7,2 procentenheter högre än bland pojkar. Sök fram statistiken via söket under Sverige-kartan eller via fliken Statistik och välj Grundskola i vänstermenyn följt av Betyg.
 
2017-03-02
Uppdaterad statistik om gymnasieelever
Efter flera år av elevminskning ökar nu antalet elever för första gången sedan 2008. Ökningen beror till viss del på större elevkullar, men främst på nyanlända ungdomar i gymnasieålder. De två största programmen är som tidigare naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet.
Läs mer