Statistik avseende personal

Välj verksamhetsform i vänstermenyn.


Tips!

  • Om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. (..) visas istället för utfall.
  • Vill du ha hjälp att tolka och förstå statistiken? Klicka på analysstödsknappen i statistikrapporterna. Analysstöd

 

Uppdatering av personalstatistiken

Uppgifterna om lärare samlas in i mitten av oktober och publiceras i mars följande år.

När släpps statistiken?
Anmäl dig till SIRIS Nyhetsbrev så får du ett mail så fort ny statistik finns inladdat i SIRIS. Maila till siris@skolverket.se och anmäl ditt intresse.