Hjälp att använda och hitta i SIRIS

Syftet med SIRIS är att vara en utgångspunkt vid diskussioner om kvalitet och utveckling samt underlätta jämförelser mellan kommuner och skolor vad gäller resultat och kvalitet.

Databasen
SIRIS innehåller en mängd information om skolors resultat och kvalitet, både i form av dokument och statistiktabeller. Dokumenten gäller en kommun eller en skola och statistiken går att ta fram på nationell-, kommunal- och skolnivå.

Det finns flera olika vägar till informationen i SIRIS. Vill du jämföra olika skolor, kommuner eller år; använd knapparna i toppmenyn och följ instruktionerna i urvalsfönstren. Vill du ta fram all information som finns i systemet om en kommun eller en skola; använd kartfunktionen som du hittar i vänsterkolumnen på SIRIS förstasida.

Tänk på att...

Om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. (..) visas istället för utfall.

Vill du ha hjälp att tolka och förstå uppgifterna du tagit fram?

Klicka på analysstödsknappen!
Analysstöd