Genomsnittligt meritvärde årskurs 9, senaste tio åren
16 ämnen och 17 ämnen från och med 2014/15
Här kan du skapa grafer för det genomsnittliga meritvärdet i åk 9, fördelat efter kön, svensk/utländsk bakgrund eller föräldrarnas högsta utbildningsnivå.
Elever som läst ett modernt språk som språkval kan tillgodoräkna sig det betygsvärdet utöver värdet av de 16 bästa betygen vid antagningen till gymnasieskolan. Det visas i grafen från och med 2014/15 tillsammans med meritvärdet av de 16 bästa ämnena.
För att en skolenhets resultat ska visas i grafen krävs resultat för minst två år samt att minst tre elever har meritvärde i ämnet för vald undergrupp.
Analysstöd  Gör så här  Funktioner  Exportera
Fördelning
Presentation
Visa fördelning i:
Urval
Visas med heldragen linje
Län:
Kommun:
Skola:
Jämför med