Skolblad - en statistiksammanställning på skolnivå

Här hittar du statistik avseende skolor som sammanställs i en pdf-fil. En del uppgifter presenteras ett par år tillbaka i tiden med hjälp av grafer och med jämförelsemått (ex. riket, kommungrupp, kommunsnitt).

Länka direkt till ett Skolblad

Vill du länka till ett Skolblad från skolans hemsida? Kopiera länken och klistra in på webbsidan så kommer det färdigskapade Skolbladet upp.

När släpps statistiken?

Anmäl dig till SIRIS Nyhetsbrev så får du ett mail så fort ny statistik finns inladdat i SIRIS. Maila till siris@skolverket.se och anmäl ditt intresse.