Resultat på nationella ämnesprov
Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Välj årskurs i menyn till vänster.

Tips!

  • Om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. (..) visas istället för utfall.
  • Vill du ha hjälp att tolka och förstå statistiken? Klicka på analysstödsknappen i statistikrapporterna. Analysstöd