Statistik avseende gymnasieskolan, Gy2011
Genomströmning
Betyg
Relationen provresultat - betyg

 

Statistik om gymnasieskolan, Lpf 94

Tips!

  • Om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. (..) visas istället för utfall.
  • Vill du ha hjälp att tolka och förstå statistiken? Klicka på analysstödsknappen i statistikrapporterna. Analysstöd
Uppdatering av betygsstatistiken

Nya statistikuppgifter avseende avgångselever släpps i november/december för föregående läsår.

Ändringar i Skollagen ger avbrott i statistiken över tid
Gymnasiestatistiken presenteras uppdelat efter nu gällande regler (Gy11) och tidigare (Lpf 94).

Gy11 avser elever som började hösten 2011 och Lpf 94 för de elever som började hösten 2010 eller tidigare.

Uppgifterna är därför inte jämförbara med varandra.