Regelbunden tillsyn

Ansvarig myndighet - Skolinspektionen

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Myndighetens granskning utgår från skollagen, förordningar, läroplaner, kursplaner och andra bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa.

Granskningen inriktas på fyra huvudområden:

· Måluppfyllelse och resultat
·   Pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten
·   Lärandemiljö
·   Enskild elevs rätt

Skolinspektionen granskar löpande verksamheten i förskolan, barnsomsorgen, vuxenutbildningen, grund- och gymnasieskolan i hela landet. Både kommunala och fristående verksamheter omfattas av tillsynen.

Alla skolor får ett beslut med bedömningar av de områden som tillsynen har uppmärksammat. På samma sätt får de som äger skolorna, huvudmännen, ett beslut för hela sin verksamhet. Huvudmännen är ofta kommuner, men kan också vara till exempel företag som driver fristående skolor.

I menyn till vänster kommer du till besluten. Välj först om du vill ha informationen på kommunnivå eller skolnivå.

Obs! Tillsyn inom förskolan, skolbarnsomsorgen/fritidshem och vuxenutbildningen redovisas inte per enhet. Vill du se rapporter från till exempel förskoleverksamheten väljer du ”Skolor” i menyn till vänster. Välj sedan aktuell kommun och ange verksamhetsform ”Förskola”. I mindre kommuner kan bedömningar av dessa verksamheter återfinnas i den övergripande kommunrapporten.

Läs mer om Skolinspektionen och regelbunden tillsyn på www.skolinspektionen.se
 
Fram till och med 2008 genomfördes sk utbildningsinspektioner. From 2009 benämns inspektionerna för Regelbunden tillsyn, Flygande tillsyn eller Riktad tillsyn.