Statistik avseende grundskolan

I vänstermenyn kan du välja vilket omåde du vill se statistik för. Du kan välja att se statistiken för riket, län, kommun eller för en enskild skola.

När släpps betygsstatistiken?

Anmäl dig till SIRIS Nyhetsbrev så får du ett mail så fort ny statistik finns inladdat i SIRIS.
Maila till siris@skolverket.se och anmäl ditt intresse.

Statistik för alla verksamhetsformer

I Skolverkets databas för jämförelsetal hittar du mer statistik om alla verksamhetsformer. Statistiken finns på kommun, läns- och riksnivå. 

Samband mellan skolors resultat och föräldrars utbildningsnivå?

En viktig faktor för elevers resultat är föräldrarnas utbildningsnivå.
Under länken Slutbetyg årskurs 9 - per kön, utländsk/svensk bakgrund och föräldrarnas högsta utbildningsnivå kan du få fram resultat för skolan fördelat efter föräldrarnas utbildningsnivå.