Börja här

  1. 1) Vill du se och jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län? Använd fliken Statistik ovan.
  2. 2) För att snabbt komma åt all tillgänglig information om en särskild skolenhet eller en kommun kan du använda snabbfunktionen under kartan nedan.
  3. 3) Diskutera och analysera era resultat!

Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Gymnasieförbund:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2017-11-30
Resultat nationella prov årskurs 3, 6 och 9 läsåret 2016/17 är nu publicerade
Nu finns resultaten för de nationella prov som elever i årskurs 3, 6 och 9 genomförde under läsåret 2016/17. Gå in via fliken Statistik, välj Grundskola i vänstermenyn och därefter Nationella prov. Eller använd sökfunktionen under Sverige-kartan.
 
2017-11-23
Här är gymnasieprogrammen som ger jobb
Ungdomar som har läst ett yrkesprogram inom bygg, fordon eller vård och omsorg har stora chanser att få jobb inom ett år efter att de avslutat gymnasieskolan. De ungdomar som dessutom har fullföljt gymnasiestudierna med examen har allra störst möjlighet att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden.

Välj fliken statistik och därefter Gymnasieskola och Efter gymnasieskolan i vänstermenyn.
 
2017-10-26
Terminsbetyg i årskurs 6
Nu finns statistik publicerad för elevernas terminsbetyg i årskurs 6. Statistiken visar att andelen med högsta och lägsta betyg har ökat något jämfört med föregående år. Våren 2017 avslutade totalt 111 139 elever årskurs 6. Sök statistiken via sökfunktionen under kartan eller via fliken Statistik, Grundskola och betyg i vänstermenyn.
 
2017-10-24
Kursprov 2016/17 - Stora skillnader i gymnasiebehörighet mellan elevgrupper
Statistiken visar antalet genomförda prov i ordinarie provversion och provbetyg från dessa i ämnena svenska, engelska och matematik. Under vårterminen 2017 genomfördes förhållandevis många ersättningsprov i matematikkurserna. Dessa redovisas inte inom ramen för den officiella statistiken. I Skolverkets databas SIRIS finns möjligheten att söka fram resultaten för respektive nationellt prov baserat på skol-, kommun-, läns- och huvudmannanivå. Även denna statistik baseras på ordinarie provversion.
 
2017-03-02
Uppdaterad statistik om gymnasieelever
Efter flera år av elevminskning ökar nu antalet elever för första gången sedan 2008. Ökningen beror till viss del på större elevkullar, men främst på nyanlända ungdomar i gymnasieålder. De två största programmen är som tidigare naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet.
Läs mer