Börja här

  1. 1) Vill du se och jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län? Använd fliken Statistik ovan.
  2. 2) För att snabbt komma åt all tillgänglig information om en särskild skolenhet eller en kommun kan du använda snabbfunktionen under kartan nedan.
  3. 3) Diskutera och analysera era resultat!

Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Gymnasieförbund:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2016-12-01
Ny statistik för nationella prov i årskurs 3, 6 och 9
Nu finns ny statistik publicerad för resultaten på de nationella proven i grundskolans årskurs 3, 6 och 9. Resultaten avser läsåret 2015/16 och finns på riks-, läns- kommun- och skolenhetsnivå. Relationen mellan provresultat och betyg kommer att publiceras i början av nästa år. Resultaten för nationella prov i NO och SO ämnena (åk 9) publiceras inom kort.

Gå in via fliken Statistik, välj Grundskola och därefter Nationella prov.
 
2016-10-27
Ny statistik för terminsbetygen i årskurs 6
Nu finns statistik publicerad för elevernas terminsbetyg i årskurs 6. Statistiken visar att andelen med högsta och lägsta betyg har ökat något, men skillnaderna är små jämfört med föregående år. Våren 2016 avslutade totalt 108 418 elever årskurs 6.

Gå via fliken Statistik och väj därefter Grundskola och Betyg i vänstermenyn.
 
2016-10-26
Resultat från gymnasieskolans nationella prov våren 2016
Statistiken visar antalet genomförda prov och provbetyg i ämnena svenska, engelska och matematik. Majoriteten av de nationella proven i gymnasieskolan genomförs under vårterminen. I SIRIS kan du även ta fram lokal statistik på skol-, kommun- och länsnivå. Gå in på fliken Statistik och välj därefter Gymnasieskola i vänstermenyn och därefter Nationella prov.
Läs mer
 
2016-09-30
Uppdaterad fil
I siris finns möjligheten att hämta fil för "Slutbetyg per ämne, fr.o.m 2013" på kommunnivå och på skolnivå. Den filen är uppdaterad 2016-09-30 p.g.a felaktigheter i filen.