Börja här

  1. 1) Vill du se och jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län? Använd fliken Statistik ovan.
  2. 2) För att snabbt komma åt all tillgänglig information om en särskild skolenhet eller en kommun kan du använda snabbfunktionen under kartan nedan.
  3. 3) Diskutera och analysera era resultat!

Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Gymnasieförbund:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2015-04-29
Nationella prov i gymnasieskolan hösten 2014
Nu finns statistik över de nationella prov som genomfördes i gymnasieskolan under höstterminen 2014. Statistiken visar antalet genomförda prov i ämnena svenska, svenska som andra språk, engelska och matematik. Antalet prov som genomförs under höstterminen är väsentligt färre än under vårterminen.

Hitta statistiken via fliken Statistik/Gymnasieskola och Nationella prov eller via funktionen under Sverige-kartan.
 
2015-04-16
En av tre lärare är obehörig
Var tredje lärare saknar behörighet i de ämnen de undervisar i. Det visar Skolverkets nya statistik.Nytt för i år är att det går att se statistik om lärarbehörigheten i varje skola. Hitta lärarstatistiken via fliken Statistik välj verksamhetsform och därefter Personal
 
2015-03-05
Elevstatistik för läsåret 2014/15 publicerad
Det nationella program som ökar allra mest i gymnasieskolan är ekonomiprogrammet som nu har åtta procent fler elever i årskurs 1 jämfört med förra året. Under de senaste tre åren har ekonomiprogrammet ökat med 23 procent. Ett par högskoleförberedande och flera av yrkesprogrammen fortsätter att backa. Det visar Skolverkets gymnasiestatistik för läsåret 2014/2015 som även finns nedbruten på skol-, kommun- och länsnivå.
Läs mer