Börja här

  1. 1) Vill du se och jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län? Använd fliken Statistik ovan.
  2. 2) För att snabbt komma åt all tillgänglig information om en särskild skolenhet eller en kommun kan du använda snabbfunktionen under kartan nedan.
  3. 3) Diskutera och analysera era resultat!

Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Gymnasieförbund:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2014-12-18
Två av tre yrkeselever får examen
Andelen gymnasieelever som fick en yrkesexamen minskade jämfört med andelen elever som fick slutbetyg från ett yrkesförberedande program i den gamla gymnasieskolan. Det visar ny betygsstatistik från den första elevkullen som lämnar den nya reformerade gymnasieskolan, GY 2011.

Statistiken finns i SIRIS under fliken Statistik och välj därefter därefter Gymnasieskolan, Betyg i vänstermenyn.
Läs mer
 
2014-12-09
Nio av tio sjätteklassare klarade de flesta ämnesproven
Våren 2014 var det 98 000 sjätteklassare som gjorde nationella prov. Resultaten visar att nio av tio elever fick godkänt provbetyg i nästan alla ämnen. Svenska, religionskunskap och fysik var de ämnen som hade högst andel elever med godkänt resultat. Statistiken presenteras på nationell nivå och även nedbruten på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

Nu finns resultaten under fliken Statistik, Grundskola, Nationella prov och Årskurs 6.
 
2014-11-28
Relationen prov - betyg
Nu är statistiken för relationen mellan slutbetyg och resultat på nationella prov i årskurs 9 uppdaterad i SIRIS. Statistiken finns nedbruten på läns-, kommun- och skolnivå.
Läs mer
 
2014-11-25
Flickor lyckas bättre än pojkar på nationella prov
Flickor får bättre provbetyg på alla nationella prov och det ämne där både pojkar och flickor lyckas bäst är engelska. Det visar resultaten från de nationella prov som landets niondeklassare genomförde i våras. Statistiken finns även nedbruten på läns-, kommun- och skolnivå. Hitta statistiken via fliken Statistik och därefter Grundskola, Nationella prov i vänstermenyn.

Uppgifterna avseende relationen mellan slutbetyg och provresultat granskas och kommer att släppas inom kort.
 
2014-11-18
Betygen sjunker i NO och matematik för elever i årskurs 6
För elever i årskurs 6 har betygssnittet i de naturorienterande ämnena sjunkit från 13,5 poäng till 12,7 och i matematik från 13,7 till 13,0 jämfört med förra året. Drygt 79 procent av eleverna blev godkända i alla ämnen de läst, det vill säga fick lägst betyget E. Det visar Skolverkets betygsstatistik från våren 2014 som även finns nedbruten på läns-, kommun- och skolenhetsnivå. Klicka på länken nedan för att komma till statistiken eller gå via fliken Statistik.
Läs mer
 
2014-11-06
Tre av tio elever klarar inte kursprovet i matematik 1a
Under våren 2014 skrev eleverna i gymnasieskolan sammanlagt 365 400 olika kursprov. Matematik 1 a var det kursprov som eleverna hade svårast för att klara. Där var andel elever som uppnådde minst provbetyg E 70 procent. I kursproven i svenska och engelska var det över 95 procent som fick godkänt provbetyg. Kursprovsresultaten finns i SIRIS under fliken Statistik. Även relationen mellan kursprovsresultaten och kursbetyg finns ute.
Läs mer