Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2014-09-30
Högre betyg men fler är obehöriga till gymnasiet
För eleverna som gick ut grundskolan i våras ökade det genomsnittliga meritvärdet med 1,7 poäng till 214,8. Samtidigt ökade andelen elever som inte är behöriga till gymnasieskolan från 12,4 procent förra året till 13,1 procent i år. Det visar Skolverkets slutgiltiga betygsstatistik som också finns nedbruten lokalt.

Från och med läsåret 2014/15 får de sökande till gymnasieskolan som fått betyg i modernt språk som språkval räkna med det som ett 17:e betyg i meritvärdet, utöver de 16 bästa betygen i övrigt. I SIRIS är redovisningen av genomsnittligt meritvärde oförändrad, dvs det är 16 ämnen som redovisas.

Statistiken hittar du under fliken Statistik. Välj Grundskola i vänstermenyn och därefter Betyg. Vill du bara se statistiken för en specifik skola eller kommun kan du använda sökfunktionen under Sverige-kartan.
 
2014-09-25
Många obehöriga lärare i skolan
Varannan lärare i gymnasieskolan och var tredje lärare i grundskolan saknar behörighet i de ämnen de undervisar i. Det visar Skolverkets nya statistik som också går att se kommun för kommun. Det är första gången det finns en detaljerad bild av lärares behörighet och läget är alarmerande.

Statistiken hittar du under fliken Statistik. Välj därefter verksamhetsform i vänstermenyn och därefter Personal.
 
2014-09-19
Korrigering i Skolbladen
Skolbladen har korrigerats gällande siffrorna för relationen mellan terminsbetyg-provbetyg i årskurs 6, där ett fel uppstått i överföringen av siffrorna. De redovisade siffrorna i faktarutan på första sidan påverkades dock inte av felet och är alltså de samma som förut.
 
2014-03-11
SALSA uppdaterat
SALSA är uppdaterat med betygsuppgifterna för läsåret 2012/13.
Läs mer