Börja här

  1. 1) Vill du se och jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län? Använd fliken Statistik ovan.
  2. 2) För att snabbt komma åt all tillgänglig information om en särskild skolenhet eller en kommun kan du använda snabbfunktionen under kartan nedan.
  3. 3) Diskutera och analysera era resultat!

Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Gymnasieförbund:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2018-04-19
Vi gör om skolverket.se
Under sommaren 2018 kommer vår webbplats att ersättas av en ny. All statistik kommer att ligga under rubriken Skolutveckling och Statistik. Söket ger dig länkar till SiRiS, SALSA, Jämförelsetalsdatabasen och till excel-filerna (Sveriges Officiella statistik).
Redan nu kan du gå in och titta på den nya webbplatsen som är under uppbyggnad.

Lathund - Skolverkets nya statistiksök
Till betaversionen av skolverket.se
 
2018-04-19
Vi gör om skolverket.se
Under sommaren 2018 kommer vår webbplats att ersättas av en ny. All statistik kommer att ligga under rubriken Skolutveckling och Statistik. Söket ger dig länkar till SiRiS, SALSA, Jämförelsetalsdatabasen och till excel-filerna (Sveriges Officiella statistik).
Redan nu kan du gå in och titta på den nya webbplatsen som är under uppbyggnad.

Lathund - Skolverkets nya statistiksök
Till betaversionen av skolverket.se
 
2018-03-22
Uppdaterad statistik: Personalstatistik och antal elever i grundskolan
Stora skillnader i lärarbehörighet mellan kommuner
Andelen behöriga lärare i gymnasieskolan har ökat något medan andelen i grundskolan ligger på ungefär samma nivå som föregående läsår. Skolverkets statistik visar också att det är stora skillnader mellan landets kommuner. Statistiken över pedagogisk personal för läsåret 2017/18 finns på läns-, kommun- och skolnivå.

Elevantalet i grundskolan fortsätter att öka
Elevantalet i grundskolan har ökat med drygt 25 000 elever från föregående läsår. Det beror dels på att en större kull elever började i årskurs 1, dels på att det har tillkommit elever även i övriga årskurser. Det visar statistik över elever i grundskolan per den 15 oktober 2017.
 
2018-03-08
Barn- och fritidsprogrammet ökar mest
Antalet elever i gymnasieskolan fortsätter att öka inom både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Av alla nationella program är det barn- och fritidsprogrammet som ökar procentuellt mest bland de elever som går första året i gymnasieskolan. Det visar Skolverkets gymnasiestatistik som också finns på läns-, kommun- och skolnivå.

Hitta statistiken via sök-funktionen under kartan eller via fliken Statistik.
Läs mer