Börja här

  1. 1) Vill du se och jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län? Använd fliken Statistik ovan.
  2. 2) För att snabbt komma åt all tillgänglig information om en särskild skolenhet eller en kommun kan du använda snabbfunktionen under kartan nedan.
  3. 3) Diskutera och analysera era resultat!

Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Gymnasieförbund:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2016-08-12
Nu är resultatet från Skolinspektionens enkät med föräldrar om förskolan klart
Under våren 2016 svarade 24 000 föräldrar med barn i förskolan i 778 förskolor på en enkät från Skolinspektionen. Frågorna handlade bland annat om områden som trygghet, omsorg, utveckling och lärande.

Totalt ingick 48 kommuner i undersökningen som omfattade både kommunala och fristående förskolor. Det finns en rapport för varje kommun och förskola som deltagit i enkäten.

Gå in via fliken "Tillsyn" och därefter Förskoleenkäten eller läs mer på Skolinspektionens webb (klicka på Läs mer).
Läs mer