Börja här

  1. 1) Vill du se och jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län? Använd fliken Statistik ovan.
  2. 2) För att snabbt komma åt all tillgänglig information om en särskild skolenhet eller en kommun kan du använda snabbfunktionen under kartan nedan.
  3. 3) Diskutera och analysera era resultat!

Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Gymnasieförbund:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2015-09-30
Fler elever obehöriga till gymnasieskolan
14 000 elever var inte behöriga till gymnasieskolan när de gick ut grundskolan i våras och det är fler än året innan. 14,4 procent var obehöriga jämfört med 13,1 procent 2014. Samtidigt stiger de genomsnittliga betygen mer än tidigare år.

Hitta statistiken under fliken Statistik, välja Grundskola i vänstermenyn och Betyg, årskurs 9.
 
2015-09-15
Kostnader i skolan 2014
Nu finns statistik om kostnader för kalenderåret 2014. Statistiken ger en fullständig bild av kostnader för förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning. I statistiken hittar du kostnader för undervisning, lokaler, lärverktyg, skolmåltider, elevhälsa, skolskjutsar, reseersättning och inackordering, kostnad per elev/inskrivet barn, övriga kostnader samt köp/försäljning av skolplatser från/till annan anordnare och intäkter från elevavgifter. Gå till fliken Statistik och välj därefter verksamhetsform i vänstermenyn.
 
2015-08-27
Fler behöriga lärare men bristen fortsatt stor
Andelen behöriga lärare i grundskolan och gymnasieskolan har ökat med drygt nio procentenheter sedan i februari. Trots det är fortfarande mer än var femte lärare obehörig. Det visar Skolverkets nya statistik som också går att bryta ner på lokal nivå.
Se fliken Statistik, välj verksamhetsform i vänstermenyn och därefter Personal.