Börja här

  1. 1) Vill du se och jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län? Använd fliken Statistik ovan.
  2. 2) För att snabbt komma åt all tillgänglig information om en särskild skolenhet eller en kommun kan du använda snabbfunktionen under kartan nedan.
  3. 3) Diskutera och analysera era resultat!

Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Gymnasieförbund:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2016-09-30
Uppdaterad fil
I siris finns möjligheten att hämta fil för "Slutbetyg per ämne, fr.o.m 2013" på kommunnivå och på skolnivå. Den filen är uppdaterad 2016-09-30 p.g.a felaktigheter i filen.
 
2016-09-29
Förändringar avseende redovisningen av statistik åk 9, 2015/16
Redovisningen av slutbetygen läsåret 2015/16 skiljer sig från tidigare år. Förändringarna handlar framförallt om hanteringen av elever som saknar uppgift om personnummer. Syftet med ändringarna är att i möjligaste mån minska risken för missvisande jämförelser över tid samt mellan skolor och kommuner. Läs mer i PM och Analysstödet som finns i varje statistikrapport. Hitta till statistiken via fliken Statistik, välj Grundskola i vänstermenyn och därefter Betyg.
Läs mer