Börja här

  1. 1) Vill du se och jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län? Använd fliken Statistik ovan.
  2. 2) För att snabbt komma åt all tillgänglig information om en särskild skolenhet eller en kommun kan du använda snabbfunktionen under kartan nedan.
  3. 3) Diskutera och analysera era resultat!

Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Gymnasieförbund:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2018-01-31
Skillnaden mellan provresultat och betyg i grundskolan i årskurs 6 och 9
Nu publiceras statistiken av relationen mellan provresultat på nationella prov och ämnesbetyg i grundskolans årskurs 6 och årskurs 9. Resultaten visar att majoriteten av eleverna i årskurs 6 och årskurs 9 får samma ämnesbetyg som provbetyg. Stora avvikelser på en skolenhet och små på en annan kan indikera att skolorna tolkar kunskapskraven och vad som krävs för att en elev ska få ett visst betyg på olika sätt. Rektor och huvudman har ett stort ansvar att följa upp, analysera och diskutera med lärarna om systematiska avvikelser på skolenhetsnivå för att öka samsynen på bedömning och betygsättning.

Klicka på "Läs mer" för att komma till PM.
Läs mer
 
2017-12-21
Tydlig trend - fler klarar gymnasieexamen
Andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år på ett nationellt program har ökat kraftigt mellan åren 2014 och 2017.
Förbättringen syns på både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Det visar Skolverkets statistik över betygen inom gymnasieskolan som även finns på läns-, kommun- och skolnivå.
 
2017-11-30
Resultat nationella prov årskurs 3, 6 och 9 läsåret 2016/17 är nu publicerade
Nu finns resultaten för de nationella prov som elever i årskurs 3, 6 och 9 genomförde under läsåret 2016/17. Gå in via fliken Statistik, välj Grundskola i vänstermenyn och därefter Nationella prov. Eller använd sökfunktionen under Sverige-kartan.
 
2017-11-23
Här är gymnasieprogrammen som ger jobb
Ungdomar som har läst ett yrkesprogram inom bygg, fordon eller vård och omsorg har stora chanser att få jobb inom ett år efter att de avslutat gymnasieskolan. De ungdomar som dessutom har fullföljt gymnasiestudierna med examen har allra störst möjlighet att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden.

Välj fliken statistik och därefter Gymnasieskola och Efter gymnasieskolan i vänstermenyn.
 
2017-03-02
Uppdaterad statistik om gymnasieelever
Efter flera år av elevminskning ökar nu antalet elever för första gången sedan 2008. Ökningen beror till viss del på större elevkullar, men främst på nyanlända ungdomar i gymnasieålder. De två största programmen är som tidigare naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet.
Läs mer