Börja här

  1. 1) Vill du se och jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län? Använd fliken Statistik ovan.
  2. 2) För att snabbt komma åt all tillgänglig information om en särskild skolenhet eller en kommun kan du använda snabbfunktionen under kartan nedan.
  3. 3) Diskutera och analysera era resultat!

Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Gymnasieförbund:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2015-02-12
Gymnasieskolans skolblad är uppdaterade (GY11)
Nu är skolbladen för gymnasieskolan uppdaterade (GY11). OBS! I skolbladen publiceras de senaste statistikuppgifterna och vissa mått över tid.
Läs mer
 
2015-01-19
Genomsnittlig betygspoäng korrigerad
Genomsnittlig betygspoäng korrigerad Skolverkets statistik om gymnasieskolans genomsnittliga betygspoäng våren 2014 har korrigerats. Det har visat sig att uppgiften som publicerades i betygsstatistiken den 18 december 2014 var felaktigt beräknad. Statistiken har korrigerats på skolverket.se och i databasen SIRIS. Den genomsnittliga betygspoängen beräknas utifrån samtliga kurser en elev läst. Gymnasiearbetet och utökade kurser ska dock inte inkluderas. I Skolverkets beräkning av den genomsnittliga betygspoängen, som publicerades i december, har gymnasiearbetet felaktigt tagits med. Det har fått till följd att de flesta uppgifter om den genomsnittliga betygspoängen som presenterats har fått för låga värden. Det gäller både i den officiella statistiken och i databasen SIRIS. Genomgående var betygspoängen mellan 0,1 till 0,2 poäng för lågt beräknade.

Den korrekta genomsnittliga betygspoängen för de elever som gick ut den nya gymnasieskolan i 2014 är 14,0. Betygspoängen för avgångna elever som läst yrkesprogram är 13,0 poäng och högskoleförberedande program 14,6. Eleverna på Naturvetenskapsprogrammet har högst genomsnittlig betygspoäng, 15,6 och lägst poäng har eleverna på VVS och fastighetsprogrammet, 12,4.

Korrigerad statistik finns i tabeller på nationell nivå och i databasen SIRIS på skolenhetsnivå.

Vid frågor om statistiken kontakta Henrik Sundström, undervisningsråd, 08-5273 3117 Per Alvant, undervisningsråd, 08-5273 3121 Fredrik Lundholm, undervisningsråd, 08-5273 3133 Sven Sundin, undervisningsråd, 08-5273 3357
Läs mer
 
2015-01-19
Relationen provbetyg - terminsbetyg i årskurs 6
Relationen provbetyg - terminsbetyg i årskurs 6 har kompletterats med ämnena svenska som andraspråk, samt respektive naturorienterande ämne biologi, fysik och kemi, och respektive samhällsorienterande ämne geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.

Se under fliken Statistik och därefter i vänstermenyn - Grundskola, Nationella prov, Årskurs 6
 
2014-12-18
Två av tre yrkeselever får examen
Andelen gymnasieelever som fick en yrkesexamen minskade jämfört med andelen elever som fick slutbetyg från ett yrkesförberedande program i den gamla gymnasieskolan. Det visar ny betygsstatistik från den första elevkullen som lämnar den nya reformerade gymnasieskolan, GY 2011.

Statistiken finns i SIRIS under fliken Statistik och välj därefter därefter Gymnasieskolan, Betyg i vänstermenyn.
Läs mer
 
2014-12-09
Nio av tio sjätteklassare klarade de flesta ämnesproven
Våren 2014 var det 98 000 sjätteklassare som gjorde nationella prov. Resultaten visar att nio av tio elever fick godkänt provbetyg i nästan alla ämnen. Svenska, religionskunskap och fysik var de ämnen som hade högst andel elever med godkänt resultat. Statistiken presenteras på nationell nivå och även nedbruten på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

Nu finns resultaten under fliken Statistik, Grundskola, Nationella prov och Årskurs 6.
 
2014-11-28
Relationen prov - betyg
Nu är statistiken för relationen mellan slutbetyg och resultat på nationella prov i årskurs 9 uppdaterad i SIRIS. Statistiken finns nedbruten på läns-, kommun- och skolnivå.
Läs mer