Börja här

  1. 1) Vill du se och jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län? Använd fliken Statistik ovan.
  2. 2) För att snabbt komma åt all tillgänglig information om en särskild skolenhet eller en kommun kan du använda snabbfunktionen under kartan nedan.
  3. 3) Diskutera och analysera era resultat!

Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2014-11-21
Tekniskt underhåll måndag 24 nov kl 06:00-08:00
Under måndag morgon den 24 november kommer SIRIS att genomgå tekniskt underhåll och vara oåtkomligt mellan kl 06:00 och ca kl 08:00.
 
2014-11-18
Betygen sjunker i NO och matematik för elever i årskurs 6
För elever i årskurs 6 har betygssnittet i de naturorienterande ämnena sjunkit från 13,5 poäng till 12,7 och i matematik från 13,7 till 13,0 jämfört med förra året. Drygt 79 procent av eleverna blev godkända i alla ämnen de läst, det vill säga fick lägst betyget E. Det visar Skolverkets betygsstatistik från våren 2014 som även finns nedbruten på läns-, kommun- och skolenhetsnivå. Klicka på länken nedan för att komma till statistiken eller gå via fliken Statistik.
Läs mer
 
2014-11-06
Tre av tio elever klarar inte kursprovet i matematik 1a
Under våren 2014 skrev eleverna i gymnasieskolan sammanlagt 365 400 olika kursprov. Matematik 1 a var det kursprov som eleverna hade svårast för att klara. Där var andel elever som uppnådde minst provbetyg E 70 procent. I kursproven i svenska och engelska var det över 95 procent som fick godkänt provbetyg. Kursprovsresultaten finns i SIRIS under fliken Statistik. Även relationen mellan kursprovsresultaten och kursbetyg finns ute.
Läs mer
 
2014-10-10
Kvalitetsdokument
De dokument som skolorna själva kan skicka in till SIRIS, det systematiska kvalitetsarbetet och kvalitetsredovisningar, ligger numera under fliken Hämta filer.
Läs mer