Börja här

  1. 1) Vill du se och jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län? Använd fliken Statistik ovan.
  2. 2) För att snabbt komma åt all tillgänglig information om en särskild skolenhet eller en kommun kan du använda snabbfunktionen under kartan nedan.
  3. 3) Diskutera och analysera era resultat!

Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Gymnasieförbund:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2016-01-25
SALSA är uppdaterat
SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser) är en statistisk modell som jämför skolors betygsresultat. Det betyder att skolornas resultat räknas fram genom att de faktiska betygsresultaten sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer.

Gå via fliken Statistik och SALSA i vänstermenyn.
 
2015-12-17
Större andel elever klarar gymnasieexamen
Andelen elever som tar gymnasieexamen från något av de nationella gymnasieprogrammen på tre år har ökat med över två procentenheter sedan förra året. Det visar Skolverkets nya statistik om betygen i gymnasieskolan. Statistiken finns också på läns, kommun och skolnivå.
Statistik-fliken, välj Gymnasieskola i vänstermenyn och därefter Betyg.