Börja här

  1. 1) Vill du se och jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län? Använd fliken Statistik ovan.
  2. 2) För att snabbt komma åt all tillgänglig information om en särskild skolenhet eller en kommun kan du använda snabbfunktionen under kartan nedan.
  3. 3) Diskutera och analysera era resultat!

Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Gymnasieförbund:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2016-04-28
Gymnasieskolans nationella prov hösten 2015
Nu finns statistik över de nationella prov som genomfördes i gymnasieskolan under höstterminen 2015. Statistiken visar antalet genomförda prov och provbetyg i ämnena svenska, engelska och matematik. Väsentligt färre kursprov genomförs dock under höstterminerna jämfört med under vårterminen.

Det är främst matematikprov på Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet som genomförs. Mellan cirka 3 000 och 14 000 elever skrev respektive prov. Ungefär 85 – 95 procent fick lägst provbetyget E. Kvinnorna hade genomgående bättre resultat än männen. Likaså hade elever med svensk bakgrund genomgående bättre resultat än elever med utländsk bakgrund. Majoriteten av eleverna som har genomfört dessa prov har föräldrar med en lång eftergymnasial utbildning. Det är också de eleverna som har de bästa resultaten på dessa prov.

Använd sökfunktionen under Sverige-kartan eller gå in via fliken Statistik, Gymnasieskolan och Nationella prov.
 
2016-04-22
Revidering av gymnasieskolans elevstatistik
På grund av en stor ökning av antalet elever som saknar ett giltigt personnummer har redovisningen av utländsk bakgrund reviderats för läsåret 2015/16. Detta innebär att elever som saknar giltigt personnummer och läser enligt programmet språkintroduktion nu räknas till elever som har utländsk bakgrund. Revideringen genomfördes 160422.