Börja här

  1. 1) Vill du se och jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län? Använd fliken Statistik ovan.
  2. 2) För att snabbt komma åt all tillgänglig information om en särskild skolenhet eller en kommun kan du använda snabbfunktionen under kartan nedan.
  3. 3) Diskutera och analysera era resultat!

Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Gymnasieförbund:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2015-12-01
Resultaten för nationella prov i åk 3, 6 och 9 finns nu i SIRIS
Klicka på fliken Statistik och därefter Grundskola i vänstermenyn. Välj Nationella prov och årskurs.
 
2015-11-05
Gymnasieskolans kursprov våren 2015
Nu finns statistik över de nationella prov som genomfördes i gymnasieskolan under vårterminen 2015. Statistiken visar antalet inrapporterade prov och provbetyg för prov som har genomförts i ämnena svenska, svenska som andra språk, engelska och matematik. Huvuddelen av de kursprov som genomförs under ett läsår genomförs på vårterminen.

Statistik/Gymnasieskolan/Nationella prov
 
2015-10-27
Terminsbetyg årskurs 6 från vårterminen 2015 är nu publicerade
Det är nu tredje året som eleverna får betyg i årskurs 6. Våren 2015 samlades terminsbetygen in för 103 614 elever. Statistiken visar att betygen ökat i de flesta ämnen.

Eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6. Därför går det inte att ta fram ett sammanfattande mått för alla ämnen som är jämförbart mellan kommuner eller skolor.

Gå in på fliken Statistik och Grundskola i vänstermenyn. Välj därefter Betyg och Årskurs 6.
Läs mer
 
2015-10-14
Meritvärde årskurs 9
Från och med 2015 redovisas det genomsnittliga meritvärdet om max 17 ämnen istället för det tidigare om max 16 ämnen. För att behålla tidsserien under en övergångsperiod presenteras i rapporten, Jämförelse av betygsresultat över tid - årskurs 9.

Klicka nedan för att komma till statistiken.
Läs mer
 
2015-09-30
Fler elever obehöriga till gymnasieskolan
14 000 elever var inte behöriga till gymnasieskolan när de gick ut grundskolan i våras och det är fler än året innan. 14,4 procent var obehöriga jämfört med 13,1 procent 2014. Samtidigt stiger de genomsnittliga betygen mer än tidigare år.

Hitta statistiken under fliken Statistik, välja Grundskola i vänstermenyn och Betyg, årskurs 9.