Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2014-09-19
Korrigering i Skolbladen
Skolbladen har korrigerats gällande siffrorna för relationen mellan terminsbetyg-provbetyg i årskurs 6, där ett fel uppstått i överföringen av siffrorna. De redovisade siffrorna i faktarutan på första sidan påverkades dock inte av felet och är alltså de samma som förut.
 
2014-03-11
SALSA uppdaterat
SALSA är uppdaterat med betygsuppgifterna för läsåret 2012/13.
Läs mer