Börja här

  1. 1) Vill du se och jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län? Använd fliken Statistik ovan.
  2. 2) För att snabbt komma åt all tillgänglig information om en särskild skolenhet eller en kommun kan du använda snabbfunktionen under kartan nedan.
  3. 3) Diskutera och analysera era resultat!

Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Gymnasieförbund:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2015-06-04
Korrigerade uppgifter om elever i gymnasieskolan
Uppgifter om antal elever i gymnasieskolan läsåret 2014/15 har i dag uppdaterats för kommunerna Forshaga, Skövde, Stockholm och Göteborg. Korrigeringen gäller cirka 200 elever som hade registrerats på fel skolenheter. Mer detaljerad information om korrigeringen finns i analysstödet för rapporterna.

Detta påverkar även antal elever per lärare och per SYV för de berörda skolenheterna och kommunerna.