Börja här

  1. 1) Vill du se och jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län? Använd fliken Statistik ovan.
  2. 2) För att snabbt komma åt all tillgänglig information om en särskild skolenhet eller en kommun kan du använda snabbfunktionen under kartan nedan.
  3. 3) Diskutera och analysera era resultat!

Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2014-10-10
Kvalitetsdokument
De dokument som skolorna själva kan skicka in till SIRIS, det systematiska kvalitetsarbetet och kvalitetsredovisningar, ligger numera under fliken Hämta filer.
Läs mer
 
2014-09-30
Högre betyg men fler är obehöriga till gymnasiet
För eleverna som gick ut grundskolan i våras ökade det genomsnittliga meritvärdet med 1,7 poäng till 214,8. Samtidigt ökade andelen elever som inte är behöriga till gymnasieskolan från 12,4 procent förra året till 13,1 procent i år. Det visar Skolverkets slutgiltiga betygsstatistik som också finns nedbruten lokalt.

Från och med läsåret 2014/15 får de sökande till gymnasieskolan som fått betyg i modernt språk som språkval räkna med det som ett 17:e betyg i meritvärdet, utöver de 16 bästa betygen i övrigt. I SIRIS är redovisningen av genomsnittligt meritvärde oförändrad, dvs det är 16 ämnen som redovisas.

Statistiken hittar du under fliken Statistik. Välj Grundskola i vänstermenyn och därefter Betyg. Vill du bara se statistiken för en specifik skola eller kommun kan du använda sökfunktionen under Sverige-kartan.