Börja här

  1. 1) Vill du se och jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län? Använd fliken Statistik ovan.
  2. 2) För att snabbt komma åt all tillgänglig information om en särskild skolenhet eller en kommun kan du använda snabbfunktionen under kartan nedan.
  3. 3) Diskutera och analysera era resultat!

Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Gymnasieförbund:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2016-08-12
Nu är resultatet från Skolinspektionens enkät med föräldrar om förskolan klart
Under våren 2016 svarade 24 000 föräldrar med barn i förskolan i 778 förskolor på en enkät från Skolinspektionen. Frågorna handlade bland annat om områden som trygghet, omsorg, utveckling och lärande.

Totalt ingick 48 kommuner i undersökningen som omfattade både kommunala och fristående förskolor. Det finns en rapport för varje kommun och förskola som deltagit i enkäten.

Gå in via fliken "Tillsyn" och därefter Förskoleenkäten eller läs mer på Skolinspektionens webb (klicka på Läs mer).
Läs mer
 
2016-06-17
Om insamlingen av betyg och nationella prov
Just nu pågår kvalitetsgranskning av flera insamlingar om resultaten från betyg och nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan. Grundskolans undersökningar omfattar alla elever som har avslutat grundskolans åk 3, 6 eller 9. Det är inga elever som undantas.

När eleverna får slutbetyg i årskurs 9 förväntas de ha fått undervisning och betyg i samtliga ämnen. Läraren ska sätta betyg även om undervisning varit mycket begränsad. Elevens kunskaper ska då bedömas mot samtliga delar av ämnets kunskapskrav för årskurs 9. Det finns, i skolans författningar, inget stöd för hur skolan ska hantera en situation där en elev ska få slutbetyg i årskurs 9 och inte har fått någon undervisning i något eller flera ämnen.

Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller F användas. Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas i ämnet. Detta anges med kod 9. Om ett ämne inte har lästs på grund av anpassad studiegång enligt 3 kap. 12 § skollagen så anges det med kod 3.

För mer information om insamling se SCB:s hemsida Grundskolan betyg http://www.scb.se/ak9 http://www.scb.se/ak6
Nationella prov i grundskolan http://www.scb.se/np
Nationella prov i gymnasieskolan http://www.scb.se/npgymn
Betyg i gymnasieskolan http://www.scb.se/gymnslutbetyg

För mer information om bedömning av nyanlända elever se Skolverkets hemsida om ämnet