Börja här

  1. 1) Vill du se och jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län? Använd fliken Statistik ovan.
  2. 2) För att snabbt komma åt all tillgänglig information om en särskild skolenhet eller en kommun kan du använda snabbfunktionen under kartan nedan.
  3. 3) Diskutera och analysera era resultat!

Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Gymnasieförbund:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2017-01-17
Fler resultat från Skolinspektionens enkät med föräldrar om förskolan är publicerade
Under hösten 2016 svarade 25 677 föräldrar och 7 037 förskolepersonal på en enkät från Skolinspektionen. Frågorna handlade bland annat om områden som trygghet, omsorg, utveckling och lärande.

Totalt omfattade undersökningen 899 kommunala och fristående förskolor i 54 kommuner. Det finns en rapport för varje kommun, förskola och respondentgrupp som deltagit i enkäten.

Klicka på "Läs mer" eller gå in på www.skolinspektionen.se via fliken "Tillsyn" och därefter Förskoleenkäten eller läs mer på Skolinspektionens webb.
Läs mer
 
2017-01-13
Publicering av SALSA och relationen mellan nationella prov och betyg
Vi får många frågor om när vi ska publicera uppdaterade uppgifter av SALSA och relationen mellan nationella prov och betyg. Det finns inget bestämt datum för publicering av SALSA 2016 mer än att det blir i början av 2017. Det finns inget bestämt datum för någon av publiceringarna, relationen mellan nationella prov och slutbetyg årskurs 9 respektive nationella prov och terminsbetyg i årskurs 6 i Siris. Det vi kan utlova är att det blir i början av 2017.
 
2016-12-21
Uppdatering av resultaten på nationella proven i årskurs 9
Statistiken för resultaten på nationella proven i årskurs 9 läsåret 2015/16 har korrigerats den 21 december 2016. I den tidigare redovisningen hade en förväxling av skolenheter skett för flera elever med okänd bakgrund, vilket nu korrigerats. Korrigeringen omfattar elever med okänd bakgrund i flera skolenheter och kommuner där framförallt elevantal och andel elever som deltagit har förändrats.

Grundskolans skolblad
Grundskolans skolblad kommer tillsvidare inte att vara tillgänliga på grund av översyn av innehållet.
 
2016-12-20
Tre av fyra gymnasieelever får examen inom tre år
På gymnasieskolans nationella program får 74 procent av eleverna examen inom tre år. Det visar Skolverkets nya betygsstatistik. Vid en uppföljning av tidigare elevkullar har andelen med examen ökat efter fyra eller fem år i gymnasieskolan. Men fortfarande är det bland dessa elever var femte som inte har fått examen.

Hitta till statistiken via fliken Statistik och därefter Gymnasieskolan och Betyg i vänstermenyn.
 
2016-12-13
Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan
Nu publicerar vi ny statistik om vad ungdomar gör ett, tre eller fem år efter gymnasieskolan. Redovisningen handlar om ungdomar som gick ut gymnasieskolan läsåren 12/13, 10/11 och 08/09, enligt det tidigare regelverket (Lpf-94). Klicka på fliken Statistik, välj Gymnasieskolan i vänstermenyn och därefter "Efter Gymnasieskolan". Uppgifterna publiceras i tabellform och för kommun och län även i kartform.
 
2016-12-01
Ny statistik för nationella prov i årskurs 3, 6 och 9
Nu finns ny statistik publicerad för resultaten på de nationella proven i grundskolans årskurs 3, 6 och 9. Resultaten avser läsåret 2015/16 och finns på riks-, läns- kommun- och skolenhetsnivå. Relationen mellan provresultat och betyg kommer att publiceras i början av nästa år. Resultaten för nationella prov i NO och SO ämnena (åk 9) publiceras inom kort.

Gå in via fliken Statistik, välj Grundskola och därefter Nationella prov.
 
2016-09-30
Uppdaterad fil
I siris finns möjligheten att hämta fil för "Slutbetyg per ämne, fr.o.m 2013" på kommunnivå och på skolnivå. Den filen är uppdaterad 2016-09-30 p.g.a felaktigheter i filen.