Börja här

  1. 1) Vill du se och jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län? Använd fliken Statistik ovan.
  2. 2) För att snabbt komma åt all tillgänglig information om en särskild skolenhet eller en kommun kan du använda snabbfunktionen under kartan nedan.
  3. 3) Diskutera och analysera era resultat!

Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Gymnasieförbund:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2017-04-27
Resultat från gymnasieskolans nationella prov hösten 2016
Nu finns statistik över de nationella prov i svenska, engelska och matematik som elever genomförde i gymnasieskolan under höstterminen 2016. Nytt för i år i SIRIS är att statistiken även redovisas på huvudmannanivå.

Sök via fliken Statistik och därefter Gymnasieskolan i vänstermenyn och Provresultat alternativt via kartfunktionen till vänster.
 
2017-03-23
Elevstatistik och lärartäthet publicerat
Antalet nyanlända elever i grundskolan har ökat med 27 procent, från 62 400 förra läsåret till 79 400 i år. Skolverkets elevstatistik visar också att de nyanlända eleverna fördelas ojämnt mellan skolor. Tio procent av landets grundskolor har tagit emot 43 procent av alla nyanlända elever. Samtidigt finns det nästan 700 skolor som inte har tagit emot några nyanlända elever alls.

För att komma till statistiken: använd fliken Statistik och därefter verksamhetsform i vänstermenyn eller funktionen under kartan.
 
2017-03-21
Andelen obehöriga lärare ökar
Över hälften av lärarna som har nyanställts det senaste läsåret saknar pedagogisk högskoleexamen. Det innebär att andelen obehöriga lärare i skolorna fortsätter att öka. Det visar Skolverkets statistik för läsåret 2016/17 som även finns nedbruten på läns-, kommun- och skolenhetsnivå. "- Bristen på behöriga lärare är fortsatt allvarlig. Det går fler elever än tidigare i både grund- och gymnasieskolan men det finns helt enkelt inte tillräckligt många behöriga lärare att få tag på, säger Niclas Westin, enhetschef på Skolverket".

Välj Statistikfliken och därefter Personal i vänstermenyn.
 
2017-03-02
Uppdaterad statistik om gymnasieelever
Efter flera år av elevminskning ökar nu antalet elever för första gången sedan 2008. Ökningen beror till viss del på större elevkullar, men främst på nyanlända ungdomar i gymnasieålder. De två största programmen är som tidigare naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet.
Läs mer