Börja här

  1. 1) Vill du se och jämföra statistik mellan skolenheter, kommuner eller län? Använd fliken Statistik ovan.
  2. 2) För att snabbt komma åt all tillgänglig information om en särskild skolenhet eller en kommun kan du använda snabbfunktionen under kartan nedan.
  3. 3) Diskutera och analysera era resultat!

Hitta all statistik och alla
dokument om en
kommun eller skola

Välj först
Kommun:

Verksamhetsform:Företag/organisation:


Diskutera mera - för att bedöma och förbättra

Hur är läget i din skola eller i din kommun? För att kunna bedöma och analysera det – ta hjälp av SIRIS.

Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Aktuellt
2014-10-21
Resultaten klara på nationella prov årskurs 3
Nu finns resultaten för de nationella prov som landets tredjeklassare gjorde under vårterminen. I ämnesprovet i svenska hade eleverna svårast med de delprov som prövade deras skrivförmåga. Flickorna hade lättare än pojkarna för stavning och interpunktion. Närmare 13 procent av pojkarna och drygt 4 procent av flickorna uppnådde inte kravnivån på delprovet som prövade stavning och interpunktion.

Till statistiken för nationella prov årskurs 3
 
2014-10-10
Kvalitetsdokument
De dokument som skolorna själva kan skicka in till SIRIS, det systematiska kvalitetsarbetet och kvalitetsredovisningar, ligger numera under fliken Hämta filer.
Läs mer
 
2014-10-02
Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden
75 procent av ungdomarna som har fått slutbetyg med behörighet till högskolan var antingen etablerade på arbetsmarknaden eller studerade vidare på högskola fem år efter att de lämnat gymnasieskolan. Bland de ungdomar som hoppat av innan årskurs 3 var motsvarande andel 28 procent. Det visar en ny rapport från Skolverket om vad ungdomar gör efter gymnasieskolan.

För varje enskild gymnasieskola, kommun och län kan man i SIRIS se vad ungdomar gör ett, tre eller fem år efter att de lämnat gymnasieskolan. Statistiken finns för årskullarna som gick ut läsåren 2006/07, 2008/09 och 2010/11. Uppgifterna finns under fliken Statistik, Gymnasieskola och Efter gymnasieskolan och under kart-funktionen.

I SIRIS visas uppgifter om ungdomar som fått slutbetyg som gav grundläggande behörighet till högskolestudier. Uppgifter om de ungdomar som hoppat av eller vars slutbetyg inte gav grundläggande behörighet finns inte med i SIRIS.
 
2014-09-30
Högre betyg men fler är obehöriga till gymnasiet
För eleverna som gick ut grundskolan i våras ökade det genomsnittliga meritvärdet med 1,7 poäng till 214,8. Samtidigt ökade andelen elever som inte är behöriga till gymnasieskolan från 12,4 procent förra året till 13,1 procent i år. Det visar Skolverkets slutgiltiga betygsstatistik som också finns nedbruten lokalt.

Från och med läsåret 2014/15 får de sökande till gymnasieskolan som fått betyg i modernt språk som språkval räkna med det som ett 17:e betyg i meritvärdet, utöver de 16 bästa betygen i övrigt. I SIRIS är redovisningen av genomsnittligt meritvärde oförändrad, dvs det är 16 ämnen som redovisas.

Statistiken hittar du under fliken Statistik. Välj Grundskola i vänstermenyn och därefter Betyg. Vill du bara se statistiken för en specifik skola eller kommun kan du använda sökfunktionen under Sverige-kartan.