Urval Grundskolan - Slutbetyg årskurs 9
Läsår
Län
Kommun
Skola
Uppdelning
Redovisningen av slutbetygen läsåret 2015/16 skiljer sig från tidigare år. Förändringarna handlar framförallt om hanteringen av elever som saknar personnummer. Syftet med ändringarna är att i möjligaste mån minska risken för missvisande jämförelser över tid samt mellan skolor och kommuner.
Så här gör du!
1) Välj läsår: Det läsår eleverna fick slutbetyg.
2) Välj summeringsnivå:
Riket - Klicka på Skapa tabell.
Län - Välj ett län och klicka på Skapa tabell.
Kommun - Välj en kommun och klicka på Skapa tabell.
Skola - Välj en skola och klicka på Skapa tabell.
3) Välj uppdelning:
Välj hur rapportens uppgifter ska presenteras.
Läsår
Typ av huvudman
Huvudman
Skola
Uppdelning
Redovisningen av slutbetygen läsåret 2015/16 skiljer sig från tidigare år. Förändringarna handlar framförallt om hanteringen av elever som saknar personnummer. Syftet med ändringarna är att i möjligaste mån minska risken för missvisande jämförelser över tid samt mellan skolor och kommuner.
Så här gör du!
1) Välj läsår: Det läsår eleverna fick slutbetyg.
2) Välj summeringsnivå:
Typ av huvudman - Klicka på Skapa tabell.
Huvudman - Välj en huvudman och klicka på Skapa tabell.
Skola - Välj en skola och klicka på Skapa tabell.
3) Välj uppdelning:
Välj hur rapportens uppgifter ska presenteras.
Statistiken uppdelad på enskilda huvudmän finns från läsåret 2013/14.
För tidigare läsår går det endast att visa sammanslagna uppgifter för alla enskilda huvudmän