Urval Gymnasieskolan - Elevstatistik
Program
Läsår
Län
Kommun
Skola
 
Inriktningar
 
Här presenteras uppgifter om antalet elever i gymnasieskolan.
Så här gör du!
1) Välj läsår: Det läsår eleverna räknades.
2) Välj summeringsnivå:
Riket - Klicka på Skapa tabell.
Län - Välj ett län och klicka på Skapa tabell.
Kommun - Välj en kommun och klicka på Skapa tabell.
Skola - Välj en skola och klicka på Skapa tabell.
3) Inriktningar: Välj om du vill se programmens inriktningar.
Program
Läsår
Typ av huvudman
Huvudman
Skola
 
Inriktningar
 
Här presenteras uppgifter om antalet elever i gymnasieskolan.
Så här gör du!
1) Välj läsår: Det läsår eleverna räknades.
2) Välj summeringsnivå:
Typ av huvudman - Klicka på Skapa tabell.
Huvudman - Välj en huvudman och klicka på Skapa tabell.
Skola - Välj en skola och klicka på Skapa tabell.
3) Inriktningar: Välj om du vill se programmens inriktningar.
Statistiken uppdelad på enskilda huvudmän finns från läsåret 2013/14.
För tidigare läsår går det endast att visa sammanslagna uppgifter för alla enskilda huvudmän