Urval Gymnasieskolan - Relationen mellan nationella kursprov och kursbetyg
Verksamhetsår
Län
Kommun/
Kommunförbund
Skola
Här presenteras provbetyg jämfört med kursbetyg i svenska, matematik och engelska.
Så här gör du!
1) Välj verksamhetsår
2) Välj summeringsnivå:
Riket/Län/Kommun - Klicka på Skapa tabell. En summering av alla skolor i urvalet visas.
Skola - Välj Skola och klicka på Skapa tabell.