Urval Grundskolan - Resultat på nationella prov årskurs 3

Läsår
Välj...
Typ av huvudman
Välj...
Län
Kommun
Skolenhet
Nationella prov ges i grundskolans årskurs 3 sedan läsåret 2009/10 i svenska/svenska som andraspråk och matematik.
Så här gör du!
1) Välj läsår: Det läsår proven genomfördes.
2) Välj typ av huvudman: Kommunal, enskild osv.
3) Välj summeringsnivå:
Riket - Klicka på Skapa tabell.
Län - Välj Län och klicka på Skapa tabell.
Kommun - Välj Kommun och klicka på Skapa tabell.
Skolenhet - Välj kommun och därefter Skolenhet och klicka på Skapa tabell.