Urval Grundskolan - Personalstatistik - lärare med lärarlegitimation med behörighet per ämne och lärarkategori.
Läsår
Uttag
Välj...
Typ av huvudman
Län
Kommun
Skolenhet
Nivå som undervisas
Ämne
Här presenteras uppgifter om lärare med lärarlegitimation med behörighet per ämne och lärarkategori. I insamlingen till registret över pedagogisk personal har lärarna fått ange en nivå eller en kombination av nivåer för varje undervisningsämne. Läs mer i analysstödet.
Så här gör du!
1) Välj läsår
2) Välj datum för uttag ur förskolelärare- och lärarlegitimationsregistret
3) Välj typ av huvudman
4) Välj summeringsnivå:
Riket - Klicka på Skapa tabell.
Län - Välj Län och klicka på Skapa tabell.
Kommun - Välj Kommun och klicka på Skapa tabell.
Skolenhet - Välj Skolenhet och klicka på Skapa tabell.
5) Välj nivå av undervisning och/eller ämne