Urval Gymnasieskolan - Personalstatistik - lärare med lärarlegitimation med behörighet per ämne och lärarkategori.
Läsår
Uttag
Välj...
Typ av huvudman
Län
Kommun/
Kommunförbund
Skolenhet
Ämne
Här presenteras uppgifter om lärare med lärarlegitimation med behörighet per ämne och lärarkategori.
Så här gör du!
1) Välj läsår
2) Välj datum för uttag ur förskolelärare- och lärarlegitimationsregistret
3) Välj typ av huvudman
4) Välj summeringsnivå:
Riket - Klicka på Skapa tabell.
Län - Välj Län och klicka på Skapa tabell.
Kommun - Välj Kommun och klicka på Skapa tabell.
Skolenhet - Välj Skolenhet och klicka på Skapa tabell.