Samtliga elever
Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund
Uppdelat per svensk och utländsk bakgrund
Grundskolan - Slutbetyg årskurs 9
Uppdelat per föräldrarnas högsta utbildningsnivå
Samtliga elever, flickor och pojkar
Läsåret 2017/18 Visar uppgifter för: Stockholm (geografiskt område)

Samtliga elever Flickor Pojkar
Antal
elever
Andel (%)
som  uppnått
kunskaps-
kraven i
alla ämnen
Andel  (%)
behörig
yrkes-
prog.
Genom -
snittligt 
meritv.
(17)
Antal
elever
Andel 
(%)
elever
Andel (%)
som 
uppnått
kunskaps-
kraven i
alla ämnen
Andel  (%)
behörig
yrkes-
prog.
Genom -
snittligt 
meritv.
(17)
Andel (%)
som  uppnått
kunskaps-
kraven i
alla ämnen
Andel  (%)
behörig
yrkes-
prog.
Genom -
snittligt 
meritv.
(17)
Antal
elever
Andel  (%)
elever
Organisation huvudman
Stockholm, samtliga huvudmän 9 457 80,6 88,8 251,0 4 634 49,0 82,6 90,2 262,3 4 823 51,0 78,7 87,5 240,1
Stockholm, kommunal huvudman 5 791 79,2 86,9 245,7 2 738 47,3 81,2 88,2 256,7 3 053 52,7 77,3 85,6 235,7
Stockholm, enskild huvudman 3 666 83,1 92,0 259,7 1 896 51,7 84,8 93,1 270,6 1 770 48,3 81,2 90,9 248,0
Abrahamsbergsskolan 114 96,5 ~100 276,5 51 44,7 96,1 ~100 285,7 63 55,3 96,8 100,0 269,0
Adolf Fredriks musikklasser 181 98,9 ~100 300,5 113 62,4 98,2 ~100 305,2 68 37,6 100,0 100,0 292,8
Akademiska Skolan i Kista 11 .. .. 210,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Akalla grundskola F-9 42 69,0 83,3 219,8 19 45,2 84,2 ~100 242,0 23 54,8 56,5 78,3 201,5
Al-Azharskolan 67 83,6 ~100 252,4 35 52,2 85,7 ~100 264,8 32 47,8 81,3 ~100 238,8
Alla Nationers Fria Skola 14 .. .. 136,4 .. .. .. .. .. .. .. . .. ..
Almaskolan 52 84,6 ~100 259,1 18 34,6 94,4 ~100 280,4 34 65,4 79,4 ~100 248,4
Alviksskolan 102 91,2 92,2 250,3 54 52,9 87,0 88,9 257,9 48 47,1 95,8 ~100 241,7
Alzahraa Akademi 17 .. 70,6 197,2 .. .. .. .. 211,0 .. .. .. .. ..
Aspdammskolan 12 .. .. 179,8 .. .. . .. .. .. .. .. .. ..
Aspuddens skola 131 78,6 87,0 228,7 61 46,6 80,3 86,9 250,7 70 53,4 77,1 87,1 210,2
Bagarmossens skola 75 73,3 81,3 234,9 26 34,7 73,1 80,8 237,2 49 65,3 73,5 81,6 233,7
Beta School 12 100,0 100,0 247,7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Björkhagens skola 81 77,8 88,9 243,2 52 64,2 71,2 84,6 234,3 29 35,8 89,7 ~100 259,2
Blommensbergsskolan 123 84,6 87,8 246,4 62 50,4 87,1 90,3 258,3 61 49,6 82,0 85,2 234,3
Bredängsskolan 45 62,2 80,0 216,2 19 42,2 52,6 73,7 217,9 26 57,8 69,2 ~100 215,0
Bäckahagens skola 85 71,8 80,0 239,1 37 43,5 83,8 ~100 259,7 48 56,5 62,5 70,8 222,6
Campus Manilla 53 100,0 100,0 295,5 24 45,3 100,0 100,0 313,2 29 54,7 100,0 100,0 280,8
Carlssons skola 65 98,5 100,0 302,1 35 53,8 97,1 100,0 308,9 30 46,2 100,0 100,0 294,1
Cordoba International School 17 70,6 ~100 244,6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distra IRS 10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Djurgårdens Waldorfskola 25 92,0 ~100 263,5 10 40,0 .. .. 241,5 15 60,0 100,0 100,0 278,2
Ellen Key skolan 28 82,1 ~100 237,8 16 57,1 87,5 ~100 251,4 12 42,9 .. ~100 219,6
Elma School 11 .. ~100 234,1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Enbacksskolan 35 65,7 ~100 243,5 24 68,6 66,7 ~100 252,0 11 31,4 .. 100,0 225,0
Engelbrektsskolan 143 88,8 94,4 263,4 57 39,9 89,5 ~100 271,0 86 60,1 88,4 94,2 258,2
Engelska Skolan Norr 51 90,2 100,0 292,1 27 52,9 88,9 100,0 287,0 24 47,1 91,7 100,0 297,7
Enskede skola 123 86,2 93,5 253,9 41 33,3 87,8 ~100 263,6 82 66,7 85,4 91,5 249,1
Enskilda gymnasiet, gr 90 96,7 100,0 303,7 51 56,7 94,1 100,0 304,9 39 43,3 100,0 100,0 302,1
Eriksdalsskolan 174 78,2 85,6 227,9 100 57,5 83,0 92,0 245,3 74 42,5 71,6 77,0 204,1
Estniska Skolan i Stockholm 20 85,0 100,0 275,8 .. .. .. .. .. .. .. 78,6 100,0 270,7
Europaskolan Södermalm 46 91,3 ~100 285,1 24 52,2 95,8 ~100 304,1 22 47,8 86,4 100,0 264,3
Farsta grundskola 64 57,8 73,4 210,3 30 46,9 60,0 70,0 217,9 34 53,1 55,9 76,5 203,9
Filosofiska i Skarpnäck 10 .. .. 236,3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Framstegsskolan i Stockholm 15 80,0 ~100 275,2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Franska Skolan/Ecole francaise 89 94,4 100,0 292,5 52 58,4 94,2 100,0 300,7 37 41,6 94,6 100,0 280,9
Fredrikshovs slotts skola 30 100,0 100,0 303,8 16 53,3 100,0 100,0 303,9 14 46,7 100,0 100,0 303,6
Fruängens skola 32 59,4 62,5 198,2 11 34,4 .. .. 196,1 21 65,6 57,1 61,9 199,4
Fryshuset Grundskola Västra 20 .. 65,0 168,0 .. .. .. .. 194,0 .. .. .. .. ..
Fryshusets grundskola, Sthlm 78 60,3 88,5 224,8 45 57,7 68,9 ~100 244,7 33 42,3 48,5 81,8 197,6
Futuraskolan International School of Stockholm 24 . . . 14 58,3 . . . 10 41,7 . . .
Futuraskolan International Stockholm 20 100,0 100,0 285,0 10 50,0 100,0 100,0 301,5 10 50,0 100,0 100,0 268,5
Grimstaskolan 48 70,8 81,3 215,5 17 35,4 76,5 ~100 233,7 31 64,6 67,7 77,4 205,3
Grundskolan Metapontum 38 92,1 100,0 280,4 11 28,9 100,0 100,0 291,8 27 71,1 88,9 100,0 275,7
Gubbängsskolan 57 50,9 64,9 193,9 26 45,6 53,8 69,2 209,9 31 54,4 48,4 61,3 180,2
Gullvivaskolan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gärdesskolan 107 81,3 87,9 250,8 52 48,6 86,5 90,4 273,7 55 51,4 76,4 85,5 229,5
Hagsätraskolan 62 64,5 75,8 209,7 29 46,8 55,2 72,4 209,1 33 53,2 72,7 78,8 210,2
Hammarbyskolan 48 58,3 77,1 204,5 20 41,7 65,0 ~100 232,9 28 58,3 53,6 71,4 183,5
Hjulsta grundskola F-9 58 29,3 58,6 165,9 34 58,6 29,4 58,8 168,6 24 41,4 .. 58,3 161,5
Husbygårdsskolan F-9 49 44,9 63,3 180,6 24 49,0 62,5 70,8 205,2 25 51,0 .. 56,0 159,0
Hägerstensåsens skola .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. ..
Hässelby Villastads skola 120 88,3 90,8 259,6 56 46,7 85,7 91,1 260,7 64 53,3 90,6 90,6 258,5
Hässelbygårdsskolan 104 51,9 67,3 206,6 46 44,2 52,2 65,2 200,3 58 55,8 51,7 69,0 211,5
Högalidsskolan 120 78,3 89,2 254,4 71 59,2 83,1 91,5 263,9 49 40,8 71,4 85,7 240,4
Höglandsskolan 70 87,1 88,6 300,2 29 41,4 93,1 ~100 312,5 41 58,6 82,9 85,4 291,4
Hökarängsskolan 79 64,6 78,5 218,4 35 44,3 68,6 82,9 234,0 44 55,7 61,4 75,0 206,0
International School of the Stockholm Region 53 . . . 21 39,6 . . . 32 60,4 . . .
Internationella Engelska Skolan Bromma 153 98,0 100,0 302,7 74 48,4 100,0 100,0 312,2 79 51,6 96,2 100,0 293,8
Internationella Engelska Skolan Enskede 151 94,0 ~100 279,3 76 50,3 97,4 100,0 298,9 75 49,7 90,7 ~100 259,3
Internationella Engelska skolan Hässelby 89 95,5 ~100 280,9 48 53,9 95,8 ~100 291,4 41 46,1 95,1 ~100 268,6
Internationella Engelska Skolan Kista 110 82,7 90,9 270,8 52 47,3 76,9 84,6 270,4 58 52,7 87,9 ~100 271,2
Internationella Engelska Skolan Liljeholmen 154 85,7 96,1 270,4 89 57,8 85,4 ~100 281,0 65 42,2 86,2 ~100 255,8
Internationella Engelska Skolan Skärholmen 98 87,8 100,0 266,0 52 53,1 90,4 100,0 273,2 46 46,9 84,8 100,0 257,9
JENSEN grundskola Långholmen 64 73,4 85,9 233,6 34 53,1 73,5 85,3 237,0 30 46,9 73,3 ~100 229,8
Johan Skytteskolan 169 86,4 95,9 264,1 94 55,6 85,1 ~100 272,2 75 44,4 88,0 ~100 253,9
Järvaskolan 55 60,0 74,5 206,8 25 45,5 64,0 76,0 218,6 30 54,5 56,7 73,3 196,6
Katarina Norra skola 74 87,8 ~100 249,7 35 47,3 85,7 ~100 258,4 39 52,7 89,7 ~100 241,9
Kista grundskola 94 60,6 86,2 215,8 43 45,7 72,1 ~100 225,0 51 54,3 51,0 80,4 207,8
Kista International School 36 63,9 86,1 229,2 16 44,4 81,3 ~100 249,4 20 55,6 50,0 ~100 213,1
Kristofferskolan, gr 57 89,5 ~100 274,7 25 43,9 96,0 100,0 286,7 32 56,1 84,4 ~100 265,4
Kulturama gr. Hammarby Sjöstad 116 87,9 94,8 259,8 93 80,2 87,1 93,5 265,3 23 19,8 91,3 100,0 237,4
Kulturskolan Raketen 25 96,0 100,0 290,8 13 52,0 92,3 100,0 289,2 12 48,0 100,0 100,0 292,5
Kungliga Svenska Balettskolan 14 78,6 100,0 280,2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kungsholmens grundskola 111 84,7 91,9 251,3 58 52,3 91,4 ~100 268,0 53 47,7 77,4 88,7 233,0
Kunskapsskolan Enskede 124 92,7 96,0 253,5 65 52,4 87,7 ~100 257,2 59 47,6 98,3 ~100 249,4
Kunskapsskolan Fruängen 101 98,0 100,0 280,0 48 47,5 97,9 100,0 293,7 53 52,5 98,1 100,0 267,5
Kunskapsskolan Spånga 100 95,0 ~100 261,2 53 53,0 92,5 ~100 271,8 47 47,0 97,9 ~100 249,2
Kunskapsskolan Tyresö 123 96,7 ~100 277,5 71 57,7 100,0 100,0 291,6 52 42,3 92,3 ~100 258,3
Kunskapsskolans Resursskola 12 .. .. 129,6 .. .. . . .. .. .. .. .. ..
Lillholmsskolan 66 66,7 81,8 214,3 28 42,4 78,6 ~100 239,3 38 57,6 57,9 78,9 195,4
Lunaskolan Bromma 25 .. 40,0 151,4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 164,7
Lunaskolan Södra 23 .. 52,2 170,1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 171,8
Lycée Francais Saint Louis, gr 55 . . . 25 45,5 . . . 30 54,5 . . .
Magelungens grundskola Södermalm 12 . .. 95,5 .. .. . .. .. .. .. . .. ..
Magelungens grundskola Älvsjö 12 . .. 60,0 .. .. . .. .. .. .. . . ..
Maria Elementarskola 29 86,2 100,0 272,2 10 34,5 .. 100,0 280,8 19 65,5 84,2 100,0 267,8
Mariaskolan 94 89,4 92,6 254,8 39 41,5 87,2 ~100 259,0 55 58,5 90,9 ~100 251,9
Martinskolan Söders waldorfsk 27 85,2 ~100 255,6 15 55,6 86,7 100,0 277,2 12 44,4 83,3 ~100 228,5
Matteusskolan 51 92,2 ~100 268,0 23 45,1 95,7 100,0 283,5 28 54,9 89,3 ~100 255,4
Musikskolan Lilla Akademien 32 90,6 ~100 301,1 18 56,3 88,9 100,0 305,4 14 43,8 92,9 ~100 295,5
Mälarhöjdens skola 126 93,7 96,0 263,0 63 50,0 95,2 ~100 282,5 63 50,0 92,1 ~100 243,6
Norrbyskolan .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. ..
Nya Elementar 157 88,5 91,1 258,4 69 43,9 91,3 ~100 280,9 88 56,1 86,4 88,6 240,4
Pops Academy 28 92,9 100,0 308,8 .. .. 96,0 100,0 311,2 .. .. .. .. ..
Primaskolan Farsta 26 65,4 80,8 225,3 .. .. 70,6 ~100 236,6 .. .. .. .. ..
Profilskolan 22 68,2 77,3 229,3 .. .. .. .. .. .. .. 66,7 ~100 230,0
Rinkebyskolan 80 40,0 57,5 177,9 44 55,0 43,2 59,1 187,1 36 45,0 36,1 55,6 167,2
Rålambshovsskolan 153 89,5 91,5 256,0 68 44,4 97,1 ~100 285,2 85 55,6 83,5 87,1 232,7
Rödabergsskolan 77 75,3 79,2 251,5 43 55,8 74,4 79,1 259,4 34 44,2 76,5 79,4 241,8
Sjöstadsskolan 105 86,7 93,3 248,3 38 36,2 89,5 ~100 261,7 67 63,8 85,1 92,5 240,5
Sjöängsskolan 89 66,3 79,8 223,5 43 48,3 76,7 86,0 235,0 46 51,7 56,5 73,9 213,1
Skarpatorpsskolan 35 45,7 57,1 214,5 .. .. .. .. .. .. .. 46,2 61,5 217,9
Skarpnäcks skola 68 86,8 91,2 251,9 30 44,1 80,0 ~100 244,0 38 55,9 92,1 ~100 258,1
Skolgrunden 25 .. 64,0 154,1 .. .. . .. .. .. .. .. 57,9 147,9
Slättgårdsskolan 44 68,2 ~100 251,8 22 50,0 72,7 ~100 258,8 22 50,0 63,6 ~100 245,2
Smedshagsskolan 33 33,3 60,6 191,8 13 39,4 .. .. 217,5 20 60,6 .. 55,0 174,2
Snitz Grundskola Odenplan 35 42,9 62,9 169,5 14 40,0 .. .. 161,7 21 60,0 .. 71,4 174,3
Sofia skola 86 82,6 84,9 258,3 46 53,5 89,1 ~100 274,0 40 46,5 75,0 77,5 239,7
Sofiaängens skola 14 .. .. 116,1 .. .. . .. .. .. .. .. .. ..
Spånga grundskola 157 86,0 94,3 264,8 76 48,4 88,2 ~100 276,4 81 51,6 84,0 91,4 253,8
S:t Eriks Katolska Skola 25 72,0 ~100 250,7 10 40,0 .. .. 268,5 15 60,0 .. ~100 238,0
Stefanskolan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sthlms Int. Montessoriskola 53 96,2 ~100 305,0 28 52,8 92,9 ~100 311,9 25 47,2 100,0 100,0 297,2
Stift. Sthlm Intern. School gr 60 . . . 27 45,0 . . . 33 55,0 . . .
Stockholm International Academy Hägersten 26 65,4 76,9 215,0 13 50,0 76,9 ~100 241,2 13 50,0 .. .. 188,8
Studemaskolan 14 85,7 100,0 271,6 .. .. .. .. .. .. .. .. 100,0 257,5
Sturebyskolan 118 87,3 93,2 257,1 52 44,1 90,4 ~100 265,3 66 55,9 84,8 90,9 250,6
Sundbyskolan 91 71,4 79,1 230,5 35 38,5 80,0 ~100 243,5 56 61,5 66,1 73,2 221,5
Sverigefinska skolan Sthlm 27 81,5 ~100 266,9 15 55,6 80,0 ~100 278,3 12 44,4 83,3 100,0 252,5
Sätraskolan 50 74,0 78,0 222,3 19 38,0 78,9 ~100 227,1 31 62,0 71,0 77,4 219,3
Södermalmskyrkans Kristna sk. 31 80,6 ~100 248,8 15 48,4 80,0 ~100 238,7 16 51,6 81,3 ~100 258,3
Södermalmsskolan 83 80,7 91,6 254,0 48 57,8 77,1 85,4 254,2 35 42,2 85,7 100,0 253,8
Södra Ängby skola 121 88,4 92,6 263,8 52 43,0 92,3 ~100 272,1 69 57,0 85,5 89,9 257,5
Tasava skola .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ..
Thea Privata Grundskola Bromma 21 85,7 100,0 262,6 .. .. .. .. .. .. .. 83,3 100,0 255,0
Thea Privata Grundskola Södermalm 23 82,6 100,0 243,9 .. .. 86,7 100,0 262,3 .. .. .. .. ..
Tornadoskolan AB 11 .. ~100 235,5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Trollbodaskolan 100 69,0 76,0 211,3 48 48,0 72,9 81,3 233,0 52 52,0 65,4 71,2 190,9
Tyska skolan 50 . . . 26 52,0 . . . 24 48,0 . . .
Vasa International School of Stockholm 19 94,7 100,0 301,7 .. .. 100,0 100,0 319,5 .. .. .. .. ..
Vasa International School of Stockholm/International  section
15 . . . .. .. . . . .. .. . . .
Vasa Real 174 93,7 97,1 272,1 93 53,4 91,4 94,6 278,4 81 46,6 96,3 100,0 264,9
Vasastans Montessoriskola 12 100,0 100,0 262,9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Viktor Rydbergs skola Vasastan 141 97,2 100,0 267,0 79 56,0 94,9 100,0 279,4 62 44,0 100,0 100,0 251,1
Vinsta grundskola västra 90 77,8 84,4 241,6 36 40,0 75,0 80,6 246,9 54 60,0 79,6 87,0 238,1
Vintertullsskolan i Stockholm 11 .. .. 163,2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vittra Sjöstaden 24 83,3 ~100 249,5 .. .. 100,0 100,0 269,2 .. .. .. .. ..
Vittra Södermalm 33 81,8 ~100 241,4 15 45,5 80,0 ~100 251,8 18 54,5 83,3 ~100 232,6
Vittra Telefonplan 25 68,0 76,0 212,8 12 48,0 .. .. 233,5 13 52,0 .. ~100 193,7
Vällingbyskolan 86 60,5 66,3 205,8 40 46,5 57,5 65,0 220,0 46 53,5 63,0 67,4 194,1
Västbergaskolan 66 86,4 ~100 255,4 45 68,2 91,1 ~100 267,6 21 31,8 76,2 ~100 229,3
Västerholms friskola 97 58,8 74,2 220,2 47 48,5 57,4 78,7 236,0 50 51,5 60,0 70,0 205,4
Årstaskolan 78 73,1 80,8 226,0 39 50,0 71,8 76,9 236,7 39 50,0 74,4 84,6 215,3
Åsö grundskola 170 88,2 93,5 253,6 67 39,4 82,1 88,1 257,2 103 60,6 92,2 ~100 251,4
Äppelviksskolan 174 95,4 96,0 292,9 81 46,6 93,8 93,8 294,4 93 53,4 96,8 ~100 291,7
Örbyskolan 43 79,1 81,4 244,0 19 44,2 73,7 73,7 237,5 24 55,8 83,3 ~100 249,0
Till länsnivå
Rapportbeskrivning och definitioner etc.
Samtliga uppgifter, avser elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Uppgifterna avser betyg före prövning. I totalen för antal elever  ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Observera att om uppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den i  tabellerna. Då visas två prickar (..) istället för utfall. I uppdelningar av flickor och pojkar dubbelprickas antal och andel elever för det andra könet om det ena könet är färre än 10 elever. Om data  saknas visas en prick (.) istället för utfall.
 
Redovisningsgrupper
 
I sammanställningen av samtliga elever ingår elever som har okänd bakgrund. De saknar uppgift om personnummer, tex om de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige. 
 
Sammanställningen för exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund finns från läsåret 2014/15. Den presenteras även för flickor och pojkar från 2016/17. Nyinvandrade elever  har kommit till Sverige de senaste fyra åren. De har inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund saknar uppgift om personnummer, tex om de ännu inte blivit  folkbokförda i Sverige. 
Om antalet nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund är färre än 10 dubbelprickas uppgift om antal elever och andel (%) elever i redovisningen av "Exklusive nyinvandrade och  elever med okänd bakgrund".
 
Sammanställningen för svensk och utländsk bakgrund
- Elever med svensk bakgrund är elever födda i Sverige med minst en förälder född i Sverige.
- Elever med utländsk bakgrund födda i Sverige är elever med båda föräldrarna födda utomlands, men själva är födda i Sverige.
- Elever med utländsk bakgrund födda utanför Sverige är elever födda utanför Sverige som invandrat till Sverige.
Elever som saknar personnummer, dvs har okänd bakgrund, ingår inte i redovisningen av svensk och utländsk bakgrund från 2014/15.
Elever med okänd bakgrund ingick i redovisningsgruppen svensk bakgrund fram till och med 2013/14.
 
Sammanställningen för Föräldrarnas högsta utbildning
- Förgymnasial eller gymnasial utb är elever vars föräldrars högsta utbildning är genomgången folkskola/grundskola eller genomgången gymnasial utbildning.
- Eftergymnasial utbildning är elever där minst en förälder har eftergymnasial utbildning.
Elever som saknar uppgift om föräldrars utbildningsnivå, t.ex. elever som har okänd bakgrund, ingår inte i redovisningen av föräldrars högsta utbildningsnivå.
* Antal elever Antal elever som har avslutat årskurs 9, dvs elever med slutbetyg såväl från det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet som andra  bedömningssystem. Elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen, dvs elever som saknar slutbetyg ingår.
* Andel (%) elever Denna statistikuppgift visar andelen elever inom respektive kategori av det totala antalet elever som har uppgift om kön, svensk eller utländsk  bakgrund respektive föräldrars utbildningsnivå.
* Andel (%) som uppnått  kunskapskraven i alla ämnen
Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas av de elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt  det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår).
* Andel (%) behörig yrkesprog. Andel elever som är behöriga att söka till yrkesprogram. För att en elev ska vara behörig krävs godkänt betyg i ämnena svenska/svenska som  andraspråk, engelska och matematik samt i fem ytterligare ämnen, totalt åtta ämnen. Andelen beräknas av de elever som fått eller skulle ha fått betyg   enligt det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). Observera att om antalet EJ behöriga är 1-4, så visas andelen behöriga som ~100.
* Genomsnittligt meritvärde (17) Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg och för 17 ämnen för elever som läst moderna språk som språkval. Elevens betyg omvandlas till betygsvärderna (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20) och de bästa 16 ämnena summeras, har eleven  godkänt betyg i modernt språk som språkval är det ett 17:e ämne i meritvärdet. Det högsta möjliga meritvärdet för elever som läst 17 ämnen är 340  och för elever som läst 16 ämnen 320. Även om eleven fått betyg i färre ämnen än 16 kan betyget i moderna språk som språkval läggas till  meritvärdet, men då kan eleven inte komma upp i det maximala meritvärdet 340 poäng. Lägsta möjliga värde är 0, dvs. ej godkänt betyg F, underlag  saknas (-) eller anpassad studiegång i alla ämnen.
Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått lägst betyg E i minst ett ämne, meritvärde 10. Elevernas sammanlagda meritvärde  divideras med antal elever som fått lägst betyg E i minst ett ämne. Elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen, dvs elever som saknar godkänt  slutbetyg, ingår ej.
 
Från och med ansökan till gymnasiet läsåret 2013/14 får de sökande som fått betyg i modernt språk som språkval räkna med det som ett 17:e betyg i  meritvärdet, utöver de 16 bästa betygen i övrigt. De elever som ej har godkänt betyg i modernt språk som språkval har meritvärde om max 16 ämnen  och ingår i medelvärdet om 17 ämnen. I SIRIS redovisas genomsnittligt meritvärde för 17 ämnen från och med 2014/15. Att inte motsvarande  redovisning fanns 2013/14 berodde på att det fanns osäkerhet i insamlingen av slutbetyg i modernt språk som språkval 2013/14.