Grundskolan - Slutbetyg per ämne i årskurs 9
Läsåret 2017/18 Visar uppgifter för: skolenheten Hedda Wisingskolan, kommunal huvudman

Genomsnittlig betygspoäng och andel (%) med betyg A-E per ämne, för elever i årskurs 9 med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet

Flickor Pojkar
Antal elever   Totalt
Totalt Flickor Pojkar Betygs-
poäng
Andel (%) med A-E
Betygs-
poäng
Andel (%) med A-E
Betygs-
poäng
Andel (%)
med A-E
Ämne
Bild 145 73 72 13,5 92,4 15,1 94,5 12,0 90,3
Engelska 143 72 71 13,5 86,0 13,4 83,3 13,6 88,7
Hem och konsumentkunskap 145 73 72 12,0 83,4 12,8 79,5 11,1 87,5
Idrott och hälsa 144 73 71 14,8 89,6 14,9 89,0 14,6 90,1
Matematik 144 73 71 11,3 85,4 11,1 83,6 11,4 87,3
Moderna språk, språkval 88 46 42 15,6 98,9 17,1 100,0 13,9 97,6
Modersmål 18 .. .. 14,9 94,4 .. .. .. ..
Musik 145 73 72 16,6 97,9 17,0 97,3 16,2 98,6
Biologi 137 68 69 12,3 89,1 13,1 89,7 11,6 88,4
Fysik 136 67 69 12,0 83,8 12,5 85,1 11,5 82,6
Kemi 136 67 69 11,8 84,6 11,9 85,1 11,7 84,1
Geografi 138 69 69 14,0 91,3 14,4 88,4 13,5 94,2
Historia 141 71 70 14,0 87,9 14,5 85,9 13,5 90,0
Religionskunskap 141 71 70 13,8 90,8 14,1 88,7 13,5 92,9
Samhällskunskap 140 71 69 13,5 90,0 13,8 88,7 13,1 91,3
Slöjd 144 73 71 16,0 95,8 16,6 97,3 15,3 94,4
Svenska 123 62 61 13,4 93,5 14,4 93,5 12,4 93,4
Svenska som andraspråk 22 11 11 4,9 45,5 4,1 .. 5,7 ..
Teknik 134 66 68 12,1 88,1 12,5 87,9 11,6 88,2

Rapportbeskrivning och definitioner etc.
Samtliga uppgifter avser elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Uppgifterna avser betyg före prövning.
Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en  prick (.) istället för utfall. 
* Antal elever  Antal elever respektive antal pojkar och flickor som har slutbetyg alternativt underlag saknas i respektive ämne. Elever  som saknade godkänt betyg i alla ämnen ingår. Fram till 2012/13 ingick inte elever som saknade godkänt betyg i alla  ämnen i redovisningen.
* Betygspoäng Betygspoängen utgörs av ett genomsnitt av betygsvärdena i ämnesbetygen (F=0, E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och  A=20). Det möjliga värdet är 0-20 poäng. Den genomsnittliga betygspoängen beräknas för de elever som fått betyg A-F  i respektive ämne. 
* Andel (%) elever med A-E Andel elever som har fått godkänt betyg, A-E av de elever som har fått A-F eller streck (-), dvs underlag saknas.
Elever som saknade godkänt betyg i alla ämnen ingick ej 2012/13 och tidigare. Från 2013/14 ingår de i redovisningen.