Grundskolan - Personalstatistik
Läsåret 2017/18 Visar uppgifter för:  Täby (geografiskt område)


Heltidstjänster
Totalt  lärare
och
rektor**
Rektor** Lärare Lärare,  kvinnor  (%)
Lärare, m.  ped.  högskole-  exam. (%)
Lärare, m.  specialped.  högskole-  exam. (%)
Elever  per  lärare
Studie-  och yrkes-
vägledare  (SYV)
Elever  per  SYV
Elever  åk 7-9  per  SYV
Lärare,  tillsvidare- anställda  (%)
Organisation huvudman
Täby, samtliga huvudmän 789,5 24,2 765,3 78,4 73,9 2,7 14,0 6,1 1 746,6 625,7 85,0
Täby, kommunal huvudman 446,8 11,3 435,5 83,0 82,3 2,9 13,6 3,1 1 907,1 519,0 87,3
Täby, enskild huvudman 342,7 12,9 329,8 72,4 62,8 2,5 14,4 3,0 1 580,7 735,9 81,9
Pendlingskommun nära storstad, samtliga huvudmän 17 071,8 683,0 16 388,8 76,0 80,9 4,3 13,3 118,5 1 835,5 572,6 87,8
Pendlingskommun nära storstad, kommunal huvudman 14 253,2 525,3 13 727,9 76,6 83,0 4,6 13,1 103,8 1 735,7 516,1 88,8
Pendlingskommun nära storstad, enskild huvudman 2 818,6 157,7 2 660,9 73,2 69,8 3,2 13,9 14,7 2 512,6 962,2 82,4
Brinkskolan 18,0 1,0 17,0 82,9 83,4 5,9 15,7 . . . 97,7
Byleskolan 31,4 1,0 30,4 86,8 84,9 . 14,5 . . . 91,4
Byängsskolan 40,5 1,0 39,5 69,5 81,2 2,5 16,3 0,4 1 610,0 667,5 91,3
Capellaskolan 5,4 1,0 4,4 74,5 65,4 11,4 8,4 . . . 68,8
Drakskeppsskolan 12,2 . 12,2 97,5 89,3 8,2 14,2 . . . 89,3
Ellagårdsskolan 28,9 1,0 27,9 84,9 89,4 6,4 15,0 . . . 87,2
Engelska Skolan i Täby* 79,1 1,0 78,1 63,8 . . 15,5 1,0 1 214,0 573,0 60,1
Flottiljens Skola 5,8 1,0 4,8 95,8 83,3 20,8 10,8 . . . 83,3
Futuraskolan Bergtorp* 39,5 1,0 38,5 73,6 . . 17,2 1,0 662,0 489,0 95,1
Helleborusskolan 21,9 1,0 20,9 74,1 65,1 4,8 8,9 . . . 100,0
Kunskapsskolan Täby 20,3 1,0 19,3 55,4 56,6 . 15,7 0,2 2 013,3 1 220,0 56,6
Kyrkskolan 18,5 0,7 17,8 89,9 84,3 . 12,6 . . . 87,1
Löttingelundsskolan 16,7 . 16,7 92,7 82,1 . 15,1 . . . 93,0
Mellansjö skola 14,8 0,7 14,1 78,7 67,4 6,0 5,5 . . . 89,4
Midgårdsskolan 16,9 . 16,9 90,5 91,7 5,9 13,7 . . . 96,4
Milstensskolan 27,2 1,0 26,2 82,3 75,0 . 15,5 0,1 3 123,1 630,8 85,3
Myrängsskolan 19,8 1,0 18,8 82,1 98,9 . 14,3 . . . 94,9
Norskolan 8,7 . 8,7 90,2 86,7 . 16,4 . . . 99,1
Näsbydalskolan 36,6 0,5 36,1 62,5 83,9 2,1 13,8 1,0 498,0 389,0 86,6
Näsbyparksskolan 42,7 1,0 41,7 83,7 84,4 2,4 15,4 0,4 1 602,5 652,5 87,2
Runborg 3,5 0,5 3,0 100,0 100,0 . 14,3 . . . 96,7
Rösjöskolan 23,7 1,0 22,7 91,2 95,6 . 17,9 . . . 100,0
Skarpängsskolan 30,4 1,0 29,4 76,2 91,3 6,5 15,0 0,5 846,2 846,2 88,7
Skolhagenskolan 24,8 1,0 23,8 65,3 92,0 8,4 15,6 0,8 469,6 469,6 94,8
Slottsparksskolan 7,8 . 7,8 99,0 94,1 12,9 19,4 . . . 92,5
Solhagaskolan Jag Kan 8,6 1,0 7,6 53,0 56,3 . 5,6 . . . 78,8
Spirande lärande i Täby AB 18,8 1,0 17,8 69,2 82,3 9,8 13,4 0,1 2 390,0 890,0 100,0
Svalnäs skola 4,8 0,7 4,1 75,2 78,2 29,1 2,9 . . . 99,5
Täby Friskola-Enhagen 29,7 0,4 29,3 78,5 79,7 . 15,3 0,2 1 943,5 1 413,0 92,7
Täby Friskola-Hägernäs 7,6 0,2 7,4 94,8 70,7 . 17,9 . . . 70,9
Täby Friskola-Lilla Gribbylund/Gribbylund 7,4 0,2 7,2 94,7 87,2 . 18,0 . . . 86,3
Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr 7,9 0,2 7,7 94,9 99,0 . 17,4 . . . 98,2
Vallatorpsskolan 42,0 1,0 41,0 86,3 85,4 . 12,2 0,4 1 250,0 382,5 83,8
Viggbyskolan 16,0 0,7 15,3 82,3 69,3 . 15,8 . . . 69,3
Ytterbyskolan 19,1 0,5 18,6 92,4 76,6 5,4 14,4 . . . 89,2
Till riksnivå
Till länsnivå

Rapportbeskrivning, definitioner etc.
På grund av bortfall vid insamlingsarbetet bortfallskorrigeras lärarstatistiken. Eventuella skillnader vid summering från
skolnivå till kommunnivå beror på att sk korrigeringsposter lagts till för att kompensera bortfallet.
Vissa skolor har rapporterat in elever men inga lärare och andra lärare men inga elever.
Dessa uppgifter markeras då med en prick (.) vilket betyder att uppgift saknas.
* Skolan har examinerade lärare från såväl Sverige som andra länder i enlighet med undantag från krav
på enbart svensk lärarlegitimation (Skollagen 2 kap. 17 §).
** Från och med läsåret 2013/14 innehåller måtten inte skolledare.