Grundskolan - Personalstatistik
Läsåret 2018/19 Visar uppgifter för:  skolenheten Kyrkbacksskolan


Heltidstjänster
Totalt  lärare
och
rektor**
Rektor** Lärare Lärare,  kvinnor  (%)
Lärare, m.  ped.  högskole-  exam. (%)
Lärare, m.  specialped.  högskole-  exam. (%)
Elever  per  lärare
Studie-  och yrkes-
vägledare  (SYV)
Elever  per  SYV
Elever  åk 7-9  per  SYV
Lärare,  tillsvidare- anställda  (%)
Organisation huvudman
Ljusnarsberg, samtliga huvudmän 39,1 0,8 38,3 75,7 74,3 2,6 . 1,0 . . 76,4
Ljusnarsberg, kommunal huvudman 39,1 0,8 38,3 75,7 74,3 2,6 . 1,0 . . 76,4

Kyrkbacksskolan 39,1 0,8 38,3 75,7 74,3 2,6 . 1,0 . . 76,4
Till riksnivå
Till länsnivå
Till kommunnivå

Rapportbeskrivning, definitioner etc.
På grund av bortfall vid insamlingsarbetet bortfallskorrigeras lärarstatistiken. Eventuella skillnader vid summering från
skolnivå till kommunnivå beror på att sk korrigeringsposter lagts till för att kompensera bortfallet.
Vissa skolor har rapporterat in elever men inga lärare och andra lärare men inga elever.
Dessa uppgifter markeras då med en prick (.) vilket betyder att uppgift saknas.
** Från och med läsåret 2013/14 innehåller måtten inte skolledare.