Vitmarkerade kommuner har inga lärare med lärarlegitimation och behörighet i ämnet.