Urval Grundskolan - Slutbetyg årskurs 9

Läsår
Typ av huvudman
Välj...
Län
Kommun
eller...
Kommungrupp
Här presenteras bl.a. antalet elever som fått slutbetyg från årskurs 9, genomsnittligt meritvärde och andelen elever behöriga till gymnasieskolan.
Så här gör du!
1) Välj läsår: Det läsår betygen utfärdades.
2) Välj typ av huvudman: Kommunal, enskild osv.
3) Välj summeringsnivå:
Riket - Klicka på Skapa tabell.
Län - Välj Län och klicka på Skapa tabell.
Kommun - Välj Kommun och klicka på Skapa tabell.
Du kan också välja att se uppgifterna för alla skolor i en kommungrupp. Ange endast Läsår och Kommungrupp.